επιστρέφω Verb  [epistrefo, epistrefw]

(369)
  Verb
(10)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu επιστρέφω

επιστρέφω altgriechisch ἐπιστρέφω


GriechischDeutsch
Για το τρίτο σημείο που θέλω να θίξω επιστρέφω στην ευρωζώνη, όπου εκτός από αυτές τις προκλήσεις που είναι κοινές σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να γίνουν πρόσθετες διορθώσεις.Mein dritter Punkt bringt mich zurück zum Euro-Raum, wo es über die genannten Herausforderun­gen, mit denen alle zu kämpfen haben, hinaus noch mehr zu richten gibt.

Übersetzung bestätigt

Επίσης ζητάμε εδώ και επιστρέφω στη συζήτηση για την επικουρικότητα μια μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση των 15 εθνικών κοινοβουλίων.Wir bitten diesbezüglich auch und ich komme auf die Aussprache über die Subsidiarität zurück um ein stärkeres politisches Engagement der 15 nationalen Parlamente.

Übersetzung bestätigt

Η απλή έκφραση "Δεν το θέλω, συνεπώς το επιστρέφω" δεν προσφέρει και πολλά εν προκειμένω.Die einfache Formel: "Das will ich nicht, also schicke ich es zurück " greift hier zu kurz.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Poettering, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, επιστρέφω σε αυτήν την Αίθουσα με το ίδιο αίσθημα που με ενέπνεε την περίοδο της θητείας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: αίσθημα συμμετοχής στο κοινοβουλευτικό όργανο και στην Ευρώπη.Sehr geehrter Herr Pöttering, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission, Herr Ratspräsident, meine Damen und Herren! Ich kehre in dieses Hohe Haus mit demselben Zugehörigkeitsgefühl zurück, das mich in den Jahren meiner Tätigkeit im Europäischen Parlament beflügelte: dem Gefühl der Zugehörigkeit zum Parlament als Institution sowie der Zugehörigkeit zu Europa.

Übersetzung bestätigt

Ειδικότερα, οι τροπολογίες που τονίσαμε εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι εκείνες που αφορούν την ενθάρρυνση της προώθησης προγραμμάτων υγειονομικού εξαλφαβητισμού, τη συνέχιση της προώθησης δράσεων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την καταπολέμηση της άρνησης παροχής ιατρικής περίθαλψης λόγω ηλικίας, αλλά κυρίως -και επιστρέφω στο θέμα αυτότην προώθηση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη.Die vom Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit hervorgehobenen Änderungsvorschläge haben konkret mit der Forderung von Programmen zur Förderung der Gesundheitskompetenz, weiterführenden Förderungsmaßnahmen im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen, im Kampf gegen die Verweigerung einer medizinischen Behandlung auf Grund des Alters, aber vor allem und ich komme auf dieses Thema zurück mit der Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertigen Diensten in allen Mitgliedstaaten zu tun.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu επιστρέφω.

Griechische Definition zu επιστρέφω

επιστρέφω [epistréfo] -ομαι Ρ αόρ. επέστρεψα, απαρέμφ. επιστρέψει, παθ. αόρ. επιστράφηκα, απαρέμφ. επιστραφεί : 1α.δίνω πίσω, ξαναδίνω κτ. συνήθ. σε αυτόν που του ανήκει: Πότε θα μου επιστρέψεις τα δανεικά; Yποχρεώθηκε να επιστρέψει τα κλοπιμαία. Aν δεν ευχαριστηθείς από τη δουλειά, όχι μόνο δε θα με πληρώσεις αλλά θα σου επιστρέψω και την προκαταβολή. Tου επιστρέφουν τα έξοδα, γιατί ταξιδεύει για λογαριασμό της εταιρείας, του τα πληρώνουν. β. στέλνω κτ. σε αυτόν που μου το είχε στείλει: Οι επιστολές που δέχεται η εφημερίδα δεν επιστρέφονται είτε έχουν δημοσιευτεί είτε όχι. γ. γυρίζω κτ. πίσω, στέλνω κτ. πίσω, γιατί το κρίνω ακατάλληλο, απαράδεκτο κτλ.: επιστρέφω τα εμπορεύματα / τα ψώνια. επιστρέφω τη βέρα, ως ένδειξη διάλυσης του αρραβώνα. || (μπε., συνήθ. ως ουσ.) τα επιστρεφόμενα, για ό,τι στέλνεται πίσω: Δεν πήρα ακόμη τα επιστρεφόμενα της εφορίας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback