εξομολογώ Verb  [eksomologo, eksomoloro, eksomologw]

  Verb
(0)

Etymologie zu εξομολογώ

εξομολογώ Koine-Griechisch ἐξομολογέω / ἐξομολογῶ ἐξ + altgriechisch ὁμολογέω / ὁμολογῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu εξομολογώ

εξομολογώ [eksomoloγó] -ούμαι .1β : 1α.(για κληρικό) ακούω την αποκάλυψη των αμαρτημάτων ενός πιστού, την εξομολόγησή του: Φώναξαν τον παπά για να εξομολογήσει και να κοινωνήσει τον ετοιμοθάνατο άνθρωπο. β. (παθ. για χριστιανό) λέω τα αμαρτήματά μου σε κληρικό (πνευματικό), για να ζητήσω άφεση: Οι μελλοθάνατοι κομμουνιστές αρνήθηκαν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν. Εξομολογούμαι τις αμαρτίες μου, τις αναφέρω κατά την εξομολόγηση. Aμαρτία εξομολογημένη, μισή συγχωρεμένη. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback