ενημερώνω  Verb  [enimerono, enhmerwnw]

Ähnliche Bedeutung wie ενημερώνω


Beispielsätze ενημερώνω

... η ΕΚΤ όταν ενημερώνει το δικό της δικτυακό τόπο. Αμέσως μόλις η Επιτροπή ανακοινώσει ένα νέο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ, η ΕΚΤ ενημερώνει αντιστοίχως ...

... λεπτά καθυστερήσεων προτίθεται να προσθέσει. Έπειτα, ο τέταρτος διαιτητής ενημερώνει τους ποδοσφαιριστές και τους θεατές, κρατώντας μια πινακίδα που δείχνει ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze aktualisieren

... Ich hätte mein iPhone nicht aktualisieren sollen. ...

... Mitarbeiter, der bisher nur Bestellungen schreibt, zusätzlich Angebote einholen und Daten aktualisieren zu lassen. In Betrieben mit einem Betriebsrat berührt ...

... Aitel auch südd. → Döbel à jour frz.,auch schweiz. → auf dem Laufenden ajourieren → aktualisieren Akt (m) → Akte (f), amtliches Schriftstück oder Sammlung ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ
I inform
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ενημερώνωενημερώνουμε, ενημερώνομεενημερώνομαιενημερωνόμαστε
ενημερώνειςενημερώνετεενημερώνεσαιενημερώνεστε, ενημερωνόσαστε
ενημερώνειενημερώνουν(ε)ενημερώνεταιενημερώνονται
Imper
fekt
ενημέρωναενημερώναμεενημερωνόμουν(α)ενημερωνόμαστε, ενημερωνόμασταν
ενημέρωνεςενημερώνατεενημερωνόσουν(α)ενημερωνόσαστε, ενημερωνόσασταν
ενημέρωνεενημέρωναν, ενημερώναν(ε)ενημερωνόταν(ε)ενημερώνονταν, ενημερωνόντανε, ενημερωνόντουσαν
Aoristενημέρωσαενημερώσαμεενημερώθηκαενημερωθήκαμε
ενημέρωσεςενημερώσατεενημερώθηκεςενημερωθήκατε
ενημέρωσεενημέρωσαν, ενημερώσαν(ε)ενημερώθηκεενημερώθηκαν, ενημερωθήκαν(ε)
Per
fect
έχω ενημερώσει
έχω ενημερωμένο
έχουμε ενημερώσει
έχουμε ενημερωμένο
έχω ενημερωθεί
είμαι ενημερωμένος, -η
έχουμε ενημερωθεί
είμαστε ενημερωμένοι, -ες
έχεις ενημερώσει
έχεις ενημερωμένο
έχετε ενημερώσει
έχετε ενημερωμένο
έχεις ενημερωθεί
είσαι ενημερωμένος, -η
έχετε ενημερωθεί
είστε ενημερωμένοι, -ες
έχει ενημερώσει
έχει ενημερωμένο
έχουν ενημερώσει
έχουν ενημερωμένο
έχει ενημερωθεί
είναι ενημερωμένος, -η, -ο
έχουν ενημερωθεί
είναι ενημερωμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα ενημερώσει
είχα ενημερωμένο
είχαμε ενημερώσει
είχαμε ενημερωμένο
είχα ενημερωθεί
ήμουν ενημερωμένος, -η
είχαμε ενημερωθεί
ήμαστε ενημερωμένοι, -ες
είχες ενημερώσει
είχες ενημερωμένο
είχατε ενημερώσει
είχατε ενημερωμένο
είχες ενημερωθεί
ήσουν ενημερωμένος, -η
είχατε ενημερωθεί
ήσαστε ενημερωμένοι, -ες
είχε ενημερώσει
είχε ενημερωμένο
είχαν ενημερώσει
είχαν ενημερωμένο
είχε ενημερωθεί
ήταν ενημερωμένος, -η, -ο
είχαν ενημερωθεί
ήταν ενημερωμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ενημερώνωθα ενημερώνουμε, θα ενημερώνομεθα ενημερώνομαιθα ενημερωνόμαστε
θα ενημερώνειςθα ενημερώνετεθα ενημερώνεσαιθα ενημερώνεστε, θα ενημερωνόσαστε
θα ενημερώνειθα ενημερώνουν(ε)θα ενημερώνεταιθα ενημερώνονται
Fut
ur
θα ενημερώσωθα ενημερώσουμε, θα ενημερώσομεθα ενημερωθώθα ενημερωθούμε
θα ενημερώσειςθα ενημερώσετεθα ενημερωθείςθα ενημερωθείτε
θα ενημερώσειθα ενημερώσουνθα ενημερωθείθα ενημερωθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ενημερώσει
θα έχω ενημερωμένο
θα έχουμε ενημερώσει
θα έχουμε ενημερωμένο
θα έχω ενημερωθεί
θα είμαι ενημερωμένος, -η
θα έχουμε ενημερωθεί
θα είμαστε ενημερωμένοι, -ες
θα έχεις ενημερώσει
θα έχεις ενημερωμένο
θα έχετε ενημερώσει
θα έχετε ενημερωμένο
θα έχεις ενημερωθεί
θα είσαι ενημερωμένος, -η
θα έχετε ενημερωθεί
θα είστε ενημερωμένοι, -ες
θα έχει ενημερώσει
θα έχει ενημερωμένο
θα έχουν ενημερώσει
θα έχουν ενημερωμένο
θα έχει ενημερωθεί
θα είναι ενημερωμένος, -η, -ο
θα έχουν ενημερωθεί
θα είναι ενημερωμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ενημερώνωνα ενημερώνουμε, να ενημερώνομενα ενημερώνομαινα ενημερωνόμαστε
να ενημερώνειςνα ενημερώνετενα ενημερώνεσαινα ενημερώνεστε, να ενημερωνόσαστε
να ενημερώνεινα ενημερώνουν(ε)να ενημερώνεταινα ενημερώνονται
Aoristνα ενημερώσωνα ενημερώσουμε, να ενημερώσομενα ενημερωθώνα ενημερωθούμε
να ενημερώσειςνα ενημερώσετενα ενημερωθείςνα ενημερωθείτε
να ενημερώσεινα ενημερώσουν(ε)να ενημερωθείνα ενημερωθούν(ε)
Perfνα έχω ενημερώσει
να έχω ενημερωμένο
να έχουμε ενημερώσει
να έχουμε ενημερωμένο
να έχω ενημερωθεί
να είμαι ενημερωμένος, -η
να έχουμε ενημερωθεί
να είμαστε ενημερωμένοι, -ες
να έχεις ενημερώσει
να έχεις ενημερωμένο
να έχετε ενημερώσει
να έχετε ενημερωμένο
να έχεις ενημερωθεί
να είσαι ενημερωμένος, -η
να έχετε ενημερωθεί
να είστε ενημερωμένοι, -ες
να έχει ενημερώσει
να έχει ενημερωμένο
να έχουν ενημερώσει
να έχουν ενημερωμένο
να έχει ενημερωθεί
να είναι ενημερωμένος, -η, -ο
να έχουν ενημερωθεί
να είναι ενημερωμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presενημέρωνεενημερώνετεενημερώνεστε
Aoristενημέρωσεενημερώστε, ενημερώσετεενημερώσουενημερωθείτε
Part
izip
Presενημερώνοντας
Perfέχοντας ενημερώσει, έχοντας ενημερωμένοενημερωμένος, -η, -οενημερωμένοι, -ες, -α
InfinAoristενημερώσειενημερωθεί


Griechische Definition zu ενημερώνω

ενημερώνω [enimeróno] -ομαι : καθιστώ κπ. ή κτ. ενήμερο. 1. (για πρόσ.) πληροφορώ κπ. για ένα πρόσφατο γεγονός, συμβάν, μεταβολή, εξέλιξη· (πρβ. πληροφορώ): Θα σας ενημερώσω λεπτομερώς. Tου ζήτησα να μας ενημερώσει για το συμβάν. Παρακαλώ να με ενημερώσετε έγκαιρα για οποιαδήποτε αλλαγή. || καθιστώ κπ. ενήμερο σε βάθος· (πρβ. κατατοπίζω): Δεν έχω ακόμα ενημερωθεί για την υπόθεση. Ενημερωμένος πολίτης. Ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ενημερώνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15