{το}  εμβαδόν Subst.  [emvadon, emvathon, embadon]

{die}    Subst.
(219)
{der}    Subst.
(24)
{die}    Subst.
(14)

Etymologie zu εμβαδόν

εμβαδόν (λόγιο) Koine-Griechisch ἐμβαδόν εμ- + altgriechisch ἐμβαίνω ἐν + βαίνω


GriechischDeutsch
Δ εμβαδόν του SCI σε εκτάρια ή μήκος σε χιλιόμετραD Fläche oder Länge des GGB in Hektar bzw. Kilometer;

Übersetzung bestätigt

Δ εμβαδόν του ΤΚΣ σε εκτάρια ή μήκος σε χιλιόμετραD Fläche oder Länge des GGB in Hektar bzw. Kilometer;

Übersetzung bestätigt

στους ανοικτούς αυλόγυρους περιλαμβάνεται μια έκταση η οποία καλύπτεται κυρίως από βλάστηση, της οποίας το εμβαδόν πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε:die Freiluft-Ausläufe aus einer vorwiegend begrünten Fläche bestehen von mindestens

Übersetzung bestätigt

εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης ανάπτυξης στη συγκέντρωση t και της οριζόντιας γραμμής Ν = Ν0.Fläche zwischen der Wachstumskurve bei der Konzentration t und der horizontalen Linie N = No

Übersetzung bestätigt

εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης ανάπτυξης μάρτυρα και της οριζόντιας γραμμής Ν = Ν0.Fläche zwischen der Wachstumskurve der Kontrolle und der horizontalen Linie N = No

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu εμβαδόν

FallSingularPlural
Nominativεμβαδόνεμβαδά
Genitivεμβαδούεμβαδών
Akkusativεμβαδόνεμβαδά
VokativεμβαδόνεμβαδάSingular

Plural

Nominativdie Fläche

die Flächen

Genitivder Fläche

der Flächen

Dativder Fläche

den Flächen

Akkusativdie Fläche

die Flächen
Singular 1Singular 2

Plural

Nominativder Bereichdas Bereich

die Bereiche

Genitivdes Bereichs
des Bereiches
des Bereichs
des Bereiches

der Bereiche

Dativdem Bereich
dem Bereiche
dem Bereich
dem Bereiche

den Bereichen

Akkusativden Bereichdas Bereich

die Bereiche
Singular

Plural

Nominativdie Größe

die Größen

Genitivder Größe

der Größen

Dativder Größe

den Größen

Akkusativdie Größe

die Größen
Griechische Definition zu εμβαδόν

εμβαδόν το [emvaδón] & εμβαδό το [emvaδó] : ο αριθμός που προκύπτει από τον υπολογισμό μιας επιφάνειας με βάση ορισμένη μονάδα μέτρησης: Tο εμβαδόν ενός γεωμετρικού σχήματος / ενός τετραγώνου / μιας σφαίρας. Tο εμβαδόν ενός οικοπέδου / μιας έκτασης. Tρία αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού χιλίων τετραγωνικών μέτρων. Tο εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου ισούται με το γινόμενο της βάσης του επί το ύψος του.

[λόγ. < ελνστ. ἐμβαδόν· προσαρμ. στη δημοτ. με αποβ. του τελικού ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback