εκφράζω Verb  [ekfrazo, ekfrazw]

  Verb
(25)
  Verb
(23)
  Verb
(8)
  Verb
(7)
  Verb
(0)

Etymologie zu εκφράζω

εκφράζω Koine-Griechisch ἐκφράζω


GriechischDeutsch
Εκ μέρους όλων των μελών της ΕΟΚΕ, εκφράζω τη συμπαράστασή μου στους ασθενείς και στις οικογένειές τους που πλήττονται από αυτήν την τρομερή κατάσταση ".Im Namen aller Mitglieder des EWSA möchte ich den von dieser schrecklichen Situation betroffenen Patienten und ihren Familien unser Mitgefühl aussprechen."

Übersetzung bestätigt

Σας ευχαριστώ, κυρία Dόhrkop Dόhrkop και σας εκφράζω τη φιλία μου και τον αμέριστο σεβασμό μου.Ich danke Ihnen, Frau Dührkop Dührkop und möchte Ihnen meine Hochachtung aussprechen.

Übersetzung bestätigt

Σε όλους εσάς και είστε πολλοί που συμβάλατε σε αυτό εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου.All den zahlreichen Kollegen, die dazu beigetragen haben, möchte ich nochmals meinen herzlichen Dank aussprechen.

Übersetzung bestätigt

Τελειώνοντας, και αφού συγχαρώ και ευχαριστήσω τον εισηγητή, εκφράζω την ελπίδα ότι ο Ερμής, ο φτερωτός Θεός και ταχυδρόμος των Θεών, θα συνεχίσει να πετάει και στα πιο απομακρυσμένα σημεία όπου κατοικούν πολίτες και όταν μας χτυπάνε το πρωί την πόρτα, θα είναι ή ο γαλατάς ή ο ταχυδρόμος.Abschließend möchte ich dem Berichterstatter meinen Glückwunsch und meinen Dank aussprechen und der Hoffnung Ausdruck verleihen, Hermes, der Gott mit den Flügelschuhen und Götterbote, möge auch künftig in die weit abgelegenen, bewohnten Orte fliegen. Und wenn es morgens an unsere Tür klopft, wird es entweder der Milchmann oder der Postbote sein.

Übersetzung bestätigt

Λυπάμαι για την τυχόν παρεξήγηση και εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου σε όλους όσοι επλήγησαν, ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκείας.Ich bedauere jegliches Missverständnis und möchte allen Menschen, ganz gleich welcher Herkunft oder Religion, die Leid ertragen mussten, mein Mitgefühl aussprechen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu εκφράζω


AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εκφράζωεκφράζουμε, εκφράζομεεκφράζομαιεκφραζόμαστε
εκφράζειςεκφράζετεεκφράζεσαιεκφράζεστε, εκφραζόσαστε
εκφράζειεκφράζουν(ε)εκφράζεταιεκφράζονται
Imper
fekt
έκφραζα, εξέφραζαεκφράζαμεεκφραζόμουν(α)εκφραζόμαστε, εκφραζόμασταν
έκφραζες, εξέφραζεςεκφράζατεεκφραζόσουν(α)εκφραζόσαστε, εκφραζόσασταν
έκφραζε, εξέφραζεέκφραζαν, εξέφραζαν, εκφράζαν(ε)εκφραζόταν(ε)εκφράζονταν, εκφραζόντανε, εκφραζόντουσαν
Aoristέκφρασα, εξέφρασαεκφράσαμεεκφράστηκαεκφραστήκαμε
έκφρασες, εξέφρασεςεκφράσατεεκφράστηκεςεκφραστήκατε
έκφρασε, εξέφρασεέκφρασαν, εξέφρασαν, εκφράσαν(ε)εκφράστηκεεκφράστηκαν, εκφραστήκανε
Per
fekt
έχω εκφράσει
έχω εκφρασμένο
έχουμε εκφράσει
έχουμε εκφρασμένο
έχω εκφραστεί
είμαι εκφρασμένος, -η
έχουμε εκφραστεί
είμαστε εκφρασμένοι, -ες
έχεις εκφράσει
έχεις εκφρασμένο
έχετε εκφράσει
έχετε εκφρασμένο
έχεις εκφραστεί
είσαι εκφρασμένος, -η
έχετε εκφραστεί
είστε εκφρασμένοι, -ες
έχει εκφράσει
έχει εκφρασμένο
έχουν εκφράσει
έχουν εκφρασμένο
έχει εκφραστεί
είναι εκφρασμένος, -η, -ο
έχουν εκφραστεί
είναι εκφρασμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα εκφράσει
είχα εκφρασμένο
είχαμε εκφράσει
είχαμε εκφρασμένο
είχα εκφραστεί
ήμουν εκφρασμένος, -η
είχαμε εκφραστεί
ήμαστε εκφρασμένοι, -ες
είχες εκφράσει
είχες εκφρασμένο
είχατε εκφράσει
είχατε εκφρασμένο
είχες εκφραστεί
ήσουν εκφρασμένος, -η
είχατε εκφραστεί
ήσαστε εκφρασμένοι, -ες
είχε εκφράσει
είχε εκφρασμένο
είχαν εκφράσει
είχαν εκφρασμένο
είχε εκφραστεί
ήταν εκφρασμένος, -η, -ο
είχαν εκφραστεί
ήταν εκφρασμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εκφράζωθα εκφράζουμε, θα εκφράζομεθα εκφράζομαιθα εκφραζόμαστε
θα εκφράζειςθα εκφράζετεθα εκφράζεσαιθα εκφράζεστε, θα εκφραζόσαστε
θα εκφράζειθα εκφράζουν(ε)θα εκφράζεταιθα εκφράζονται
Fut
ur
θα εκφράσωθα εκφράσουμε, θα εκφράσομεθα εκφραστώθα εκφραστούμε
θα εκφράσειςθα εκφράσετεθα εκφραστείςθα εκφραστείτε
θα εκφράσειθα εκφράσουν(ε)θα εκφραστείθα εκφραστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εκφράσει
θα έχω εκφρασμένο
θα έχουμε εκφράσει
θα έχουμε εκφρασμένο
θα έχω εκφραστεί
θα είμαι εκφρασμένος, -η
θα έχουμε εκφραστεί
θα είμαστε εκφρασμένοι, -ες
θα έχεις εκφράσει
θα έχεις εκφρασμένο
θα έχετε εκφράσει
θα έχετε εκφρασμένο
θα έχεις εκφραστεί
θα είσαι εκφρασμένος, -η
θα έχετε εκφραστεί
θα είστε εκφρασμένοι, -ες
θα έχει εκφράσει
θα έχει εκφρασμένο
θα έχουν εκφράσει
θα έχουν εκφρασμένο
θα έχει εκφραστεί
θα είναι εκφρασμένος, -η, -ο
θα έχουν εκφραστεί
θα είναι εκφρασμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εκφράζωνα εκφράζουμε, να εκφράζομενα εκφράζομαινα εκφραζόμαστε
να εκφράζειςνα εκφράζετενα εκφράζεσαινα εκφράζεστε, να εκφραζόσαστε
να εκφράζεινα εκφράζουν(ε)να εκφράζεταινα εκφράζονται
Aoristνα εκφράσωνα εκφράσουμε, να εκφράσομενα εκφραστώνα εκφραστούμε
να εκφράσειςνα εκφράσετενα εκφραστείςνα εκφραστείτε
να εκφράσεινα εκφράσουννα εκφραστείνα εκφραστούν(ε)
Perfνα έχω εκφράσει
να έχω εκφρασμένο
να έχουμε εκφράσει
να έχουμε εκφρασμένο
να έχω εκφραστεί
να είμαι εκφρασμένος, -η
να έχουμε εκφραστεί
να είμαστε εκφρασμένοι, -ες
να έχεις εκφράσει
να έχεις εκφρασμένο
να έχετε εκφράσει
να έχετε εκφρασμένο
να έχεις εκφραστεί
να είσαι εκφρασμένος, -η
να έχετε εκφραστεί
να είστε εκφρασμένοι, -ες
να έχει εκφράσει
να έχει εκφρασμένο
να έχουν εκφράσει
να έχουν εκφρασμένο
να έχει εκφραστεί
να είναι εκφρασμένος, -η, -ο
να έχουν εκφραστεί
να είναι εκφρασμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presέκφραζεεκφράζετεεκφράζεστε
Aoristέκφρασεεκφράστεεκφράσουεκφραστείτε
Part
izip
Presεκφράζονταςεκφραζόμενος
Perfέχοντας εκφράσει, έχοντας εκφρασμένοεκφρασμένος, -η, -οεκφρασμένοι, -ες, -α
InfinAoristεκφράσειεκφραστεί

Griechische Definition zu εκφράζω

εκφράζω [ekfrázo] -ομαι Ρ αόρ. εξέφρασα, απαρέμφ. εκφράσει, παθ. αόρ. εκφράστηκα, απαρέμφ. εκφραστεί : 1. φανερώνω, αποκαλύπτω κτ. που υπάρχει στο νου μου, στη συνείδησή μου. α. φανερώνω με λόγο μια σκέψη ή ένα συναίσθημα: Kανείς δεν εξέφρασε αντίθετη γνώμη. Εκφράζει προσωπικές απόψεις. β. διατυπώνω τα διανοήματά μου, έτσι ώστε να γίνω κατανοητός: Είναι έξυπνος όμως έχει και το χάρισμα να εκφράζεται σωστά. γ. εκδηλώνω με λόγο ή με οποιαδήποτε άλλη πράξη ή συμπεριφορά μια σκέψη, ένα συναίσθημα κτλ.: εκφράζω τη λύπη μου / τα συγχαρητήριά μου / την αγανάκτησή μου / το θαυμασμό μου. Εξέφραζαν τη χαρά τους με ζητωκραυγές. Στις εκλογές ο λαός θα εκφράσει την εμπιστοσύνη του. Εκφρασμένη βούληση. Εκφράζονται υποψίες ότι είχε διασυνδέσεις με ύποπτα κυκλώματα. Εκφράζονται φόβοι ότι θα ξεσπάσουν ταραχές στα κατεχόμενα. δ. (για πράξη, συμπεριφορά): Tο βλέμμα του εκφράζει μίσος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback