εκφράζω  Verb  [ekfrazo, ekfrazw]

Ähnliche Bedeutung wie εκφράζω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze εκφράζω

... τέλος του έργου ο ποιητής εγκαταλείπει τα ορθολογικά επιχειρήματα και εκφράζει τις απόψεις του με πάθος. Το διάστημα 1824-1826 άρχισε να επεξεργάζεται ...

... ένα από τα πιο γνωστά έργα του Γκρέκο, κατά πολλούς το σπουδαιότερο, που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την μανιεριστική μέθοδο που ακολουθούσε ο Γκρέκο ...

... Μάρξ τον χαρακτηρίζει πολιτικά ανυπόληπτο. Αντίθετα, ο Τάσος Βουρνάς εκφράζεται θετικά ως προς το έργο του, όπως και οι Παύλος Καρολίδης και Διονύσιος ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze aussprechen

... An erster Stelle möchte ich meinem Doktorvater Dr. Juan Pisto besonderen Dank aussprechen für seine Geduld, seine Anstrengungen und seine Hingabe. ...

... Ich weiß nicht genau, wie ich dieses Wort aussprechen soll. ...

... Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie das Wort aussprechen müssen. ...

Quelle: MUIRIEL, lilygilder, Hans_Adler

GrammatikΕΚΦΡΑΖΩ
I express
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εκφράζωεκφράζουμε, εκφράζομεεκφράζομαιεκφραζόμαστε
εκφράζειςεκφράζετεεκφράζεσαιεκφράζεστε, εκφραζόσαστε
εκφράζειεκφράζουν(ε)εκφράζεταιεκφράζονται
Imper
fekt
έκφραζα, εξέφραζαεκφράζαμεεκφραζόμουν(α)εκφραζόμαστε, εκφραζόμασταν
έκφραζες, εξέφραζεςεκφράζατεεκφραζόσουν(α)εκφραζόσαστε, εκφραζόσασταν
έκφραζε, εξέφραζεέκφραζαν, εξέφραζαν, εκφράζαν(ε)εκφραζόταν(ε)εκφράζονταν, εκφραζόντανε, εκφραζόντουσαν
Aoristέκφρασα, εξέφρασαεκφράσαμεεκφράστηκαεκφραστήκαμε
έκφρασες, εξέφρασεςεκφράσατεεκφράστηκεςεκφραστήκατε
έκφρασε, εξέφρασεέκφρασαν, εξέφρασαν, εκφράσαν(ε)εκφράστηκεεκφράστηκαν, εκφραστήκανε
Per
fect
έχω εκφράσει
έχω εκφρασμένο
έχουμε εκφράσει
έχουμε εκφρασμένο
έχω εκφραστεί
είμαι εκφρασμένος, -η
έχουμε εκφραστεί
είμαστε εκφρασμένοι, -ες
έχεις εκφράσει
έχεις εκφρασμένο
έχετε εκφράσει
έχετε εκφρασμένο
έχεις εκφραστεί
είσαι εκφρασμένος, -η
έχετε εκφραστεί
είστε εκφρασμένοι, -ες
έχει εκφράσει
έχει εκφρασμένο
έχουν εκφράσει
έχουν εκφρασμένο
έχει εκφραστεί
είναι εκφρασμένος, -η, -ο
έχουν εκφραστεί
είναι εκφρασμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα εκφράσει
είχα εκφρασμένο
είχαμε εκφράσει
είχαμε εκφρασμένο
είχα εκφραστεί
ήμουν εκφρασμένος, -η
είχαμε εκφραστεί
ήμαστε εκφρασμένοι, -ες
είχες εκφράσει
είχες εκφρασμένο
είχατε εκφράσει
είχατε εκφρασμένο
είχες εκφραστεί
ήσουν εκφρασμένος, -η
είχατε εκφραστεί
ήσαστε εκφρασμένοι, -ες
είχε εκφράσει
είχε εκφρασμένο
είχαν εκφράσει
είχαν εκφρασμένο
είχε εκφραστεί
ήταν εκφρασμένος, -η, -ο
είχαν εκφραστεί
ήταν εκφρασμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εκφράζωθα εκφράζουμε, θα εκφράζομεθα εκφράζομαιθα εκφραζόμαστε
θα εκφράζειςθα εκφράζετεθα εκφράζεσαιθα εκφράζεστε, θα εκφραζόσαστε
θα εκφράζειθα εκφράζουν(ε)θα εκφράζεταιθα εκφράζονται
Fut
ur
θα εκφράσωθα εκφράσουμε, θα εκφράσομεθα εκφραστώθα εκφραστούμε
θα εκφράσειςθα εκφράσετεθα εκφραστείςθα εκφραστείτε
θα εκφράσειθα εκφράσουν(ε)θα εκφραστείθα εκφραστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εκφράσει
θα έχω εκφρασμένο
θα έχουμε εκφράσει
θα έχουμε εκφρασμένο
θα έχω εκφραστεί
θα είμαι εκφρασμένος, -η
θα έχουμε εκφραστεί
θα είμαστε εκφρασμένοι, -ες
θα έχεις εκφράσει
θα έχεις εκφρασμένο
θα έχετε εκφράσει
θα έχετε εκφρασμένο
θα έχεις εκφραστεί
θα είσαι εκφρασμένος, -η
θα έχετε εκφραστεί
θα είστε εκφρασμένοι, -ες
θα έχει εκφράσει
θα έχει εκφρασμένο
θα έχουν εκφράσει
θα έχουν εκφρασμένο
θα έχει εκφραστεί
θα είναι εκφρασμένος, -η, -ο
θα έχουν εκφραστεί
θα είναι εκφρασμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εκφράζωνα εκφράζουμε, να εκφράζομενα εκφράζομαινα εκφραζόμαστε
να εκφράζειςνα εκφράζετενα εκφράζεσαινα εκφράζεστε, να εκφραζόσαστε
να εκφράζεινα εκφράζουν(ε)να εκφράζεταινα εκφράζονται
Aoristνα εκφράσωνα εκφράσουμε, να εκφράσομενα εκφραστώνα εκφραστούμε
να εκφράσειςνα εκφράσετενα εκφραστείςνα εκφραστείτε
να εκφράσεινα εκφράσουννα εκφραστείνα εκφραστούν(ε)
Perfνα έχω εκφράσει
να έχω εκφρασμένο
να έχουμε εκφράσει
να έχουμε εκφρασμένο
να έχω εκφραστεί
να είμαι εκφρασμένος, -η
να έχουμε εκφραστεί
να είμαστε εκφρασμένοι, -ες
να έχεις εκφράσει
να έχεις εκφρασμένο
να έχετε εκφράσει
να έχετε εκφρασμένο
να έχεις εκφραστεί
να είσαι εκφρασμένος, -η
να έχετε εκφραστεί
να είστε εκφρασμένοι, -ες
να έχει εκφράσει
να έχει εκφρασμένο
να έχουν εκφράσει
να έχουν εκφρασμένο
να έχει εκφραστεί
να είναι εκφρασμένος, -η, -ο
να έχουν εκφραστεί
να είναι εκφρασμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presέκφραζεεκφράζετεεκφράζεστε
Aoristέκφρασεεκφράστεεκφράσουεκφραστείτε
Part
izip
Presεκφράζονταςεκφραζόμενος
Perfέχοντας εκφράσει, έχοντας εκφρασμένοεκφρασμένος, -η, -οεκφρασμένοι, -ες, -α
InfinAoristεκφράσειεκφραστεί


Griechische Definition zu εκφράζω

εκφράζω [ekfrázo] -ομαι Ρ αόρ. εξέφρασα, απαρέμφ. εκφράσει, παθ. αόρ. εκφράστηκα, απαρέμφ. εκφραστεί : 1. φανερώνω, αποκαλύπτω κτ. που υπάρχει στο νου μου, στη συνείδησή μου. α. φανερώνω με λόγο μια σκέψη ή ένα συναίσθημα: Kανείς δεν εξέφρασε αντίθετη γνώμη. Εκφράζει προσωπικές απόψεις. β. διατυπώνω τα διανοήματά μου, έτσι ώστε να γίνω κατανοητός: Είναι έξυπνος όμως έχει και το χάρισμα να εκφράζεται σωστά. γ. εκδηλώνω με λόγο ή με οποιαδήποτε άλλη πράξη ή συμπεριφορά μια σκέψη, ένα συναίσθημα κτλ.: εκφράζω τη λύπη μου / τα συγχαρητήριά μου / την αγανάκτησή μου / το θαυμασμό μου. Εξέφραζαν τη χαρά τους με ζητωκραυγές. Στις εκλογές ο λαός θα εκφράσει την εμπιστοσύνη του. Εκφρασμένη βούληση. Εκφράζονται υποψίες ότι είχε διασυνδέσεις με ύποπτα κυκλώματα. Εκφράζονται φόβοι ότι θα ξεσπάσουν ταραχές στα κατεχόμενα. δ. (για πράξη, συμπεριφορά): Tο βλέμμα του εκφράζει μίσος. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu εκφράζω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15