βλέπω  Verb  [vlepo, blepw]

Ähnliche Bedeutung wie βλέπω


Beispielsätze βλέπω

... Την βλέπω σαν αδερφή μου. ...

... Την βλέπω σαν να'ναι αδερφή μου. ...

... Δεν βλέπω τίποτα. ...

Quelle: anmaretto, anmaretto, enteka


Beispielsätze schauen

... Bitte schauen Sie sich dieses Bild an. ...

... Alle schauen zu ihm auf. ...

... Bitte schauen Sie auf jeden Fall bei mir vorbei, wenn Sie einkaufen gehen. ...

Quelle: Wolf, lilygilder, xtofu80

Grammatik


ΒΛΕΠΩ
I see
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βλέπωβλέπουμε, βλέπομεβλέπομαιβλεπόμαστε
βλέπειςβλέπετεβλέπεσαιβλέπεστε, βλεπόσαστε
βλέπειβλέπουν(ε)βλέπεταιβλέπονται
Imper
fekt
έβλεπαβλέπαμεβλεπόμουν(α)βλεπόμαστε, βλεπόμασταν
έβλεπεςβλέπατεβλεπόσουν(α)βλεπόσαστε, βλεπόσασταν
έβλεπεέβλεπαν, βλέπανεβλεπόταν(ε)βλέπονταν, βλεπόντανε, βλεπόντουσαν
Aoristείδαείδαμεειδώθηκαειδωθήκαμε
είδεςείδατεειδώθηκεςειδωθήκατε
είδεείδαν(ε)ειδώθηκεειδώθηκαν, ειδωθήκαν(ε)
Per
fect
έχω δει/ιδείέχουμε δει/ιδείέχω ιδωθεί
είμαι ιδωμένος, -η
έχουμε ιδωθεί
είμαστε ιδωμένοι, -ες
έχεις δει/ιδείέχετε δει/ιδείέχεις ιδωθεί
είσαι ιδωμένος, -η
έχετε ιδωθεί
είστε ιδωμένοι, -ες
έχει δει/ιδείέχουν δει/ιδείέχει ιδωθεί
είναι ιδωμένος, -η, -ο
έχουν ιδωθεί
είναι ιδωμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα δει/ιδείείχαμε δει/ιδείείχα ιδωθεί
ήμουν ιδωμένος, -η
είχαμε ιδωθεί
ήμαστε ιδωμένοι, -ες
είχες δει/ιδείείχατε δει/ιδείείχες ιδωθεί
ήσουν ιδωμένος, -η
είχατε ιδωθεί
ήσαστε ιδωμένοι, -ες
είχε δει/ιδείείχαν δει/ιδείείχε ιδωθεί
ήταν ιδωμένος, -η, -ο
είχαν ιδωθεί
ήταν ιδωμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βλέπωθα βλέπουμε, θα βλέπομεθα βλέπομαιθα βλεπόμαστε
θα βλέπειςθα βλέπετεθα βλέπεσαιθα βλέπεστε, θα βλεπόσατε
θα βλέπειθα βλέπουν(ε)θα βλέπεταιθα βλέπονται
Fut
ur
θα δω/ιδώθα δούμε/ιδούμεθα ιδωθώθα ιδωθούμε
θα δεις/ιδείςθα δείτε/ιδείτεθα ιδωθείςθα ιδωθείτε
θα δει/ιδείθα δουν, θα δούνε/ιδούν(ε)θα ιδωθείθα ιδωθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δει/ιδείθα έχουμε δει/ιδείθα έχω ιδωθεί
θα είμαι ιδωμένος, -η
θα έχουμε ιδωθεί
θα είμαστε ιδωμένοι, -ες
θα έχεις δει/ιδείθα έχετε δει/ιδείθα έχεις ιδωθεί
θα είσαι ιδωμένος, -η
θα έχετε δει/ιδεί
θα είστε ιδωμένοι, -ες
θα έχει δει/ιδείθα έχουν δει/ιδείθα έχει ιδωθεί
θα είναι ιδωμένος, -η, -ο
θα έχουν ιδωθεί
θα είναι ιδωμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βλέπωνα βλέπουμε, να βλέπομενα βλέπομαινα βλεπόμαστε
να βλέπειςνα βλέπετενα βλέπεσαινα βλέπεστε, να βλεπόσαστε
να βλέπεινα βλέπουν(ε)να βλέπεταινα βλέπονται
Aoristνα δω/ιδώνα δούμε/ιδούμενα ιδωθώνα ιδωούμε
να δεις/ιδείςνα δείτε/ιδείτενα ιδωθείςνα ιδωθείτε
να δει/ιδείνα δουν/δούνε/ιδούν(ε)να ιδωθείνα ιδωθούν(ε)
Perfνα έχω δει/ιδείνα έχουμε δει/ιδείνα έχω ιδωθεί
να είμαι ιδωμένος, -η
να έχουμε ιδωθεί
να είμαστε ιδωμένοι, -ες
να έχεις δει/ιδείνα έχετε δει/ιδείνα έχεις ιδωθεί
να είσαι ιδωμένος, -η
να έχετε ιδωθεί
να είστε ιδωμένοι, -ες
να έχει δει/ιδείνα έχουν δει/ιδείνα έχει ιδωθεί
να είναι ιδωμένος, -η, -ο
να έχουν ιδωθεί
να είναι ιδωμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presβλέπεβλέπετεβλέπεστε
Aoristδες, ιδέ(ς)δείτε, δέστε, ιδέστειδωθείτε
Part
izip
Presβλέποντας
Perfέχοντας δει
έχοντας ιδεί
ιδωμένος, -η, -οιδωμένοι, -ες, -α
InfinAoristδει, ιδείιδωθεί

Person Wortform
Präsens ich sehe
du siehst
er, sie, es sieht
Präteritum ich sah
Konjunktiv II ich sähe
Imperativ Singular siehe!
sieh!
Plural seht!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gesehen
sehen
haben
Alle weiteren Formen: Flexion:sehen
Griechische Definition zu βλέπω

βλέπω [vlépo] -ομαι (κυρ. στις σημ. I5, II3) Ρ αόρ. είδα, προστ. δες, απαρέμφ. δει και (σπάν.) ιδεί, παθ. αόρ. ειδώθηκα, απαρέμφ. ιδωθεί, μππ. ιδωμένος : I1. διαθέτω την αίσθηση της όρασης· δέχομαι, αντιλαμβάνομαι οπτικά ερεθίσματα και σχηματίζω αντίστοιχες παραστάσεις: βλέπω καλά / μακριά / κοντά / καθαρά / αμυδρά. Είναι τυφλός, δε βλέπει. Bλέπει μόνο με / από το ένα μάτι. Γέρασα και δε βλέπω καλά. Δε βλέπω να διαβάσω / να κεντήσω, δεν μπορώ να…, επειδή δε βλέπω. (έκφρ.) όποιος έχει μάτια, βλέπει, για κτ. που είναι ολοφάνερο. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu βλέπω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15