αφίνω  

  • verlassen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... έως το 253 μ.Χ. . Ήταν γιος του Τρεβονιανού Γάλλου από τη σύζυγό αυτού, Αφίνια Γεμίνια Βαεβιάνα. Είναι γνωστό ότι ο Βολουσιανός είχε μια αδερφή, τη Βίβια ...

... αποκατάστασιν της θυγατρός του Μαρίας. Εις την υπηρέτριάν μου Ευφροσύνην Στρατή αφίνω δέκα χιλιάδας, και την βιβλιοθήκην μου εις τον Δήμον Πατρών. Εν Αθήναις ...

... μέγιστο ιδεώδες του δακτυλίου συντεταγμένων, ενώ τα σημεία του αντίστοιχου αφινικού συστήματος είναι όλα τα κύρια ιδεώδη αυτού του δακτυλίου. Αυτό σημαίνει ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

afino, afinw


Deutsche Synonyme zu: αφίνω

einsam trostlos verlassen untröstlich abgeschieden öde menschenleer öd leergefegt leer gefegt wie ausgestorben unbewohnt einsam und verlassen gottverlassen entvölkert am Arsch der Welt jwd in der Walachei hinterm Wald kein Mensch weit und breit herrenlos gehört niemandem liegen gelassen zurückgelassen stehen gelassen fortgehen (sich) abwenden (einer Sache) den Rücken zukehren weggehen auf Wiedersehen sagen goodbye sagen (sich) lösen (sich) lossagen (seine) Zelte abbrechen alles hinter sich lassen fortziehen beklagenswert desolat bedauernswert vereinsamt verwaist veröden (sich) entvölkern wegziehen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15