αρκετά  

  • genug
    upvotedownvote
  • ziemlich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δείχνεις να μην κοιμήθηκες αρκετά.

Είναι αρκετά αισιόδοξος.

Το νερό είναι αρκετά ζεστό για να φτιάξεις τσάι;

Quelle: enteka, enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

arketa


Deutsche Synonyme zu: αρκετά

hinlänglich (es) reicht genügend hinreichend gebührend genug ausreichend in Maßen sattsam satt (nachgestellt) zur Genüge reichlich über Mangel an (etwas) kann sich niemand beklagen signifikant ordentlich ziemlich achtbar (ein) hübsch(es Sümmchen) (ganz) anständig ziemlich groß erklecklich ansehnlich beträchtlich stattlich beachtlich beachtenswert nicht unerheblich nennenswert erfreulich recht groß anerkennenswert respektabel (ganz) schön nicht wenig nicht wenige kann sich sehen lassen halb recht mäßig vergleichsweise relativ ganz einigermaßen halbwegs leidlich durchaus schon ganz in Grenzen verhältnismäßig ganz schön erheblich immens enorm weit wesentlich allerhand viel eine gehörige Portion deutlich ausnehmend arg jede Menge ausgeprägt sehr haushoch tierisch ein gerüttelt Maß ordentlich was

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15