αποστέλλω  

  • Absenden
    upvotedownvote
  • senden
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... διέθεταν τα κατάλληλα οικονομικά μέσα, τα αγόρια και κάποια κορίτσια αποστέλλονταν στην ηλικία των 7 ετών σε ιδιωτικό σχολείο εκτός σπιτιού που ονομαζόταν ...

... ενισχύσουν οικονομικά την Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερη φροντίδα επέδειξε ο Τσάρος, αποστέλλοντας 3.750.000 γαλλικά φράγκα. Ως κυβερνήτης ο Καποδίστριας αρνήθηκε να δεχθεί ...

... σύντομα να παρακολουθούν και οι μικρασιατικοί λαοί, οι οποίοι άρχισαν να αποστέλλουν πρεσβείες στην ιταλική χερσόνησο, συμμαχώντας είτε με το ένα στρατόπεδο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apostello, apostellw


Deutsche Synonyme zu: αποστέλλω

Deputation Delegierung Absenden Abkommandierung Entsendung senden leiten übermitteln übertragen routen schicken navigieren einschicken zusenden einsenden zuschicken zukommen lassen übersenden (jemandem etwas) zuleiten schicken (an) senden (an) übermitteln (an) entsenden

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15