απλώς  

  • einfach
    upvotedownvote
  • nur
    upvotedownvote

Beispielsätze

Το όνομά μου δεν είναι ''Κύριος Ριχάρδος''. Είναι απλώς Ριχάρδος ή Ρικ.

Θέλω απλώς να μιλήσω μαζί σου.

Θέλω να ζήσω τη ζωή μου δίχως άγχος κι ανησυχίες. Δε χρειάζεται να είμαι πλούσιος ή διάσημος· θέλω απλώς να είμαι ευτυχισμένος.

Quelle: musiclover, glavkos, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aplos, aplws


Deutsche Synonyme zu: απλώς

direkt schlichtweg einfach direktemang schlechtweg geradewegs geradezu gerade schlankweg schlicht und einfach schlicht nachgerade schlechthin freilich schlechterdings rein glatt glattweg reinweg reinwegs reinewegs schlankwegs glattwegs schlichtwegs schlechtwegs rundweg gradweg durchaus platterdings geradezus mühelos reibungslos wie geschmiert störungsfrei wie am Schnürchen problemlos wie ein Glöckerl umstandslos ohne Probleme ohne Schwierigkeiten anstandslos unaufwändig klaglos primitiv leicht verständlich geschenkt unproblematisch simpel leicht unkompliziert karg unverwöhnt frugal modest unprätentiös spartanisch anspruchslos bescheiden genügsam spärlich uneitel trivial normal ordinär alltäglich gemein mittelmäßig profan durchschnittlich gewöhnlich stinknormal Plain Vanilla schnöde mittelprächtig Allerwelts... nichts Besonderes überall vorhanden gibt's im Überfluss Dutzendware Alltags... banal handelsüblich ganz selbstverständlich in aller Selbstverständlichkeit ganz natürlich ehrlich gesagt bloß nichts (weiter) als nur doch dennoch aber trotzdem jedoch indes indessen allein dabei trotz und allem zwar (...) doch alleinig ausschließlich lediglich einzig nichts als einzig und allein und sei es nur schier schlicht und ergreifend nichts weiter als aus dem einzigen Grund (dass) hinwiederum (ganz) im Gegenteil andererseits hingegen dagegen im Gegensatz dazu im Unterschied dazu handkehrum konträr dazu hinwieder demgegenüber wohingegen im Kontrast dazu dahingegen wogegen während währenddessen alldieweil dieweil knapp so gerade eben (noch) gerade eben gerade mal grad mal gerade noch denkbar knapp sehr knapp grade mal kaum nicht mal keine (+ Zahl) nicht mehr als hauchdünn schon allerdings denn doch ganze (vor Zahl)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15