απλός  

  • einfach
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Απλή (γραμμική) αρμονική ταλάντωση ονομάζεται η ταλάντωση κατά την οποία η τροχιά είναι ευθύγραμμη (απλή) και η απομάκρυνση του κινητού από τη θέση ισορροπίας ...

... εκπαιδευτεί ώστε να υπακούει σε απλές διαταγές. Οι γάτες επίσης έχει διαπιστωθεί ότι μαθαίνουν να χειρίζονται απλούς μηχανισμούς, όπως πόμολα πόρτας. ...

... (Charles III le Simple, 17 Σεπτεμβρίου 879 – 7 Οκτωβρίου 929), αποκαλούμενος ο απλός, ήταν βασιλιάς της Δυτικής Φραγκίας από το 898 μέχρι το 922 και της Λοθαριγγίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aplos


Deutsche Synonyme zu: απλός

direkt schlichtweg einfach direktemang schlechtweg geradewegs geradezu gerade schlankweg schlicht und einfach schlicht nachgerade schlechthin freilich schlechterdings rein glatt glattweg reinweg reinwegs reinewegs schlankwegs glattwegs schlichtwegs schlechtwegs rundweg gradweg durchaus platterdings geradezus mühelos reibungslos wie geschmiert störungsfrei wie am Schnürchen problemlos wie ein Glöckerl umstandslos ohne Probleme ohne Schwierigkeiten anstandslos unaufwändig klaglos primitiv leicht verständlich geschenkt unproblematisch simpel leicht unkompliziert karg unverwöhnt frugal modest unprätentiös spartanisch anspruchslos bescheiden genügsam spärlich uneitel trivial normal ordinär alltäglich gemein mittelmäßig profan durchschnittlich gewöhnlich stinknormal Plain Vanilla schnöde mittelprächtig Allerwelts... nichts Besonderes überall vorhanden gibt's im Überfluss Dutzendware Alltags... banal handelsüblich ganz selbstverständlich in aller Selbstverständlichkeit ganz natürlich ehrlich gesagt bloß nichts (weiter) als nur

Ähnliche Worte

απλός -ή -ό

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15