απλο- Adj.  [aplo-]

  Adj.
(43)

GriechischDeutsch
Ε?ναι απειλ? για τους ψαράδες, για τους υδατοκαλλιεργητ?ς και απλο?στατα για τα ψάρια.Er stellt eine Gefahr für die Fischerei, die Aquakultur und ganz einfach für die Fischbevölkerung dar.

Übersetzung bestätigt

Αλλα δεν ειναι τοσο απλο για τις μαιμουδεςDas ist aber nicht so einfach für die Affen

Übersetzung nicht bestätigt

Στην αρχή το διαδίκτυο ήταν απλο, συνδεδεμένο, ανοιχτό, ασφαλές σχεδιασμένο ως μια δύναμη για το καλό θα γινόταν κάτι, κατα πολύ, μεγαλύτερο ενα ζωντανό, αναπνέον οικοσύστημα στην υπηρεσία της ανθρωπότητας ένας δημόσιος πόρος για την καινοτομία και την ευκαιρία.Am Anfang war das Web einfach, verbunden Öffnen, sicher konzipiert als eine Kraft für das Gute Es wäre etwas weit größer geworden ein lebendiges, atmendes Ökosystem im Dienst der Menschheit eine öffentliche Ressource für Innovation und Gelegenheit.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu απλο.Griechische Definition zu απλο

απλο- [aplo] & απλό- [apló], όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α' συνθετικό : α' συνθετικό σε σύνθετες λέξεις. 1. με την έννοια του άνετος: απλόχωρος, απλοχωριά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback