απλο-    [aplo-]

Noch keine Übersetzung :(

-

Ähnliche Bedeutung wie απλο-

Noch keine Synonyme


Beispielsätze απλο

... είναι απλό. Το προσδιοριστικό «απλό» συχνά παραλείπεται και ο παραπάνω ορισμός γίνεται προϋπόθεση για να οριστεί ένα πολύγωνο γενικότερα. Τα απλά πολύγωνα ...

... συνάρτηση του χρόνου. Παραδείγματα απλού αρμονικού ταλαντωτή είναι το σύστημα ιδανικού ελατηρίου - μάζας και το απλό εκκρεμές για μικρές γωνίες εκτροπής ...

... προγράμματα μπορούν επίσης να διαβάζουν απλό κείμενο. Το απλό κείμενο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από απλά υπολογιστικά εργαλεία όπως οι εντολές εμφάνισης ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik

Noch keine Grammatik zu απλο.


Griechische Definition zu απλο

απλο- 1 [aplo] & απλό- [apló], όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α' συνθετικό : α' συνθετικό σε σύνθετες λέξεις. 1. με την έννοια του άνετος: απλόχωρος, απλοχωριά. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu απλο

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15