αλλιώς Adv.  [allios, alliws]

(3133)
(1095)
(161)
(89)

Etymologie zu αλλιώς

αλλιώς mittelgriechisch ἀλλιῶς ἀλλέως ἀλλέος ἄλλος


GriechischDeutsch
Ξερό σκόρδο [11] και Allium ampeloprasum και μείγματα ξερών λαχανικών τα οποία περιέχουν σκόρδο [11] ή/και Allium ampeloprasum, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες, τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii)Knoblauch [11] und Allium ampeloprasum und Mischungen von Gemüse, die Knoblauch [11] und/oder Allium ampeloprasum enthalten, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet, einschließlich der im Rahmen von Zollkontingenten eingeführten Erzeugnisse gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii

Übersetzung bestätigt

Οικονομικά μέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προμήθειες ή καθιέρωση υποχρεωτικής πληρωμής από τους καταναλωτές για συγκεκριμένα αντικείμενα ή στοιχεία συσκευασίας που θα μπορούσαν αλλιώς να διατίθενται δωρεάν.Wirtschaftliche Instrumente wie zum Beispiel Anreize für umweltfreundlichen Einkauf oder die Einführung eines vom Verbraucher zu zahlenden Aufpreises für einen Verpackungsartikel oder Verpackungsteil, der sonst unentgeltlich bereitgestellt werden würde.

Übersetzung bestätigt

Λαχανικά ξερά, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα, με εξαίρεση τις αφυδατωμένες πατάτες με τεχνητή αποξήρανση και με θερμότητα και ακατάλληλες για τη διατροφή του ανθρώπου που υπάγονται στη διάκριση ex07129005, το γλυκό καλαμπόκι που υπάγεται στις διακρίσεις ex07129011 και 07129019 και τις ελιές που υπάγονται στη διάκριση ex07129090Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet, ausgenommen Kartoffeln, künstlich durch Hitze getrocknet, als Lebensmittel ungeeignet, der Unterposition ex07129005, Zuckermais der Unterpositionen ex07129011 und 07129019 und Oliven der Unterposition ex07129090

Übersetzung bestätigt

Ελιές ξερές, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένες ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένεςOliven, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet

Übersetzung bestätigt

Ξερό γλυκό καλαμπόκι, ολόκληρο, κομμένο σε τεμάχια ή σε φέτες, τριμμένο ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένο, εκτός από υβρίδια για σποράZuckermais (Zea mays var. saccharata), getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet, ausgenommen Hybriden zur Aussaat

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu αλλιώς.Griechische Definition zu αλλιώς

αλλιώς [alós] επίρρ. τροπ. : 1.με άλλο τρόπο· διαφορετικά: Kάπως αλλιώς έπρεπε να το χειριστεί το θέμα. Όχι έτσι, αλλιώς βάστα το. Mπορείς και αλλιώς να το δουλέψεις. Mόνο έτσι αξίζει να ζεις· αλλιώς δεν έχει νόημα. Mπορώ να κάνω κι αλλιώς; Aν μπορείς κάνε κι αλλιώς. Πώς αλλιώς μπορούσαν να ζήσουν; Φυσικά έτσι, πώς αλλιώς; αλλιώς τα περίμενα κι αλλιώς τα βρήκα, για έντονη απογοήτευση. ΦΡ και εκφράσεις το παίρνω αλλιώς, παρεξηγώ τα λόγια ή τις ενέργειες κάποιου. έτσι* κι αλλιώς. έτσι* ή αλλιώς. τη μια έτσι την άλλη αλλιώς: α. με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο: Tη μια έτσι την άλλη αλλιώς, τα βολεύουμε. β. τη μια στιγμή έτσι την άλλη τελείως διαφορετικά: Είμαι τη μια έτσι την άλλη αλλιώς. έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, ως κατακλείδα, σχόλιο για κτ. που γίνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback