αλλιώς  

 • andernfalls
  upvotedownvote
 • anders
  upvotedownvote
 • ansonsten
  upvotedownvote
 • sonst
  upvotedownvote

Beispielsätze

Συμπεριφερθείτε σωστά, αλλιώς θα χρειαστεί να φύγετε από τον χώρο.

Ήξερα ότι αυτό δεν ήταν σωστό, αλλά το έκανα έτσι κι αλλιώς.

Πούλησα την ψυχή μου αλλά δεν την χρησιμοποιούσα έτσι και αλλιώς.

Quelle: Gumiho, glavkos, ggia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

allios, alliws


Deutsche Synonyme zu: αλλιώς

anderweitig alternativ sonst anderenfalls wenn das nicht möglich ist ansonsten andernfalls widrigenfalls unähnlich zwei Paar Schuhe unterschiedlich differenzierend anders divergent verschiedenartig andersartig verschieden voneinander abweichend inkomparabel ungleichartig ungleich zwei Paar Stiefel (ein) verschiedenes Paar Schuhe was anderes mit anderen Dingen in anderen Angelegenheiten mit anderem auch u. a. darüber hinaus und weiterhin zusätzlich des Weiteren ferner ebenso weiters außerdem im Übrigen zumal zudem obendrein unter anderem nicht zuletzt auch weil zugleich überdies i. a. inter alia über (...) hinaus daneben dazu weiter hierneben

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15