μετανάστευση  

  • Auswanderung
    upvotedownvote
  • Migration
    upvotedownvote
  • Wanderung
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

metanastefsi, metanasteysh


Deutsche Synonyme zu: μετανάστευση

Exodus Abwanderung Auswanderung Emigration Umsiedlung Wanderung Migration Marsch Fußreise Treck Zug


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ μετανάστευση μεταναστεύσεις
Genitiv μετανάστευσης
& μεταναστεύσεως
μεταναστεύσεων
Akkusativ μετανάστευση μεταναστεύσεις
Vokativ μετανάστευση μεταναστεύσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15