κρατώ  

  • aufbewahren
    upvotedownvote
  • halten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η Ευρωπαική κρίση είναι ένα συστημικό πρόβλημα, το οποίο μόνο μέσω μιάς κοινής δράσης όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λυθεί.

Δεν μπορείς να αυτοκτονήσεις κρατώντας την αναπνοή σου.

Quelle: mululatv, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krato, kratw


Deutsche Synonyme zu: κρατώ

erhalten aufbewahren in Verwahrung nehmen behalten asservieren lagern aufheben verwahren nicht wegschmeißen nicht wegwerfen bewahren bunkern (etwas) in großer Menge ansammeln hamstern (sich) Vorräte anlegen horten (sich) eindecken (mit) ansammeln zusammentragen sammeln stapeln anhäufen erfassen (Daten) erheben zusammenbringen einsammeln speichern befestigen klammern fixieren feststecken einspannen halten nicht weiterfahren anhalten stehenbleiben nicht weitergehen stoppen bremsen zum Stehen kommen haltmachen Halt machen nicht kaputtgehen stabil sein sich als stabil erweisen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15