κρίσις  

  • Krise
  • Meinung
  • Ausdruck
  • Entscheidung

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σελ. 447.  Καμπάνης, Αρίστος (1946). Ο Δημήτριος Γούναρης και η Ελληνική κρίσις των ετών 1918-1922. Αθήνα: εκδόσεις Πυρσός, σελ. 12.  Οι συγκεκριμένες ...

... 12:31 «νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω» Βικιθήκη Καθολική Επιστολή Ιωάννου Α' 5:19 «νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ ...

... Σπύρος Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος: Η Μεγάλη Εθνική Κρίσις, 1920-1922, εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος, 1978, σ. 50.  Το λήμμα χρειάζεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krisis


Synonyme:

Kρίση, Aπόφαση, Γνώμη

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15