επιμένω  

  • bestehen
  • beharren
  • bestehen auf

Beispielsätze

Ο επιμένων νικά.

Quelle: NIKOLAS


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epimeno, epimenw

Ähnliche Worte

επιμένων

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15