εκδίδωμι  

  •    Auslieferung
  •    Servieren
  •    Geben

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekdidomi, ekthithomi, ekdidwmi

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15