αφήνω  

  • lassen
  • verlassen
  • überlassen

Beispielsätze

Σας αφήνω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Το αφήνω στα χέρια σου.

Quelle: mululatv, Tensai


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

afino, afhnw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15