αφήνω  

  • lassen
    upvotedownvote
  • überlassen
    upvotedownvote
  • verlassen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σας αφήνω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Το αφήνω στα χέρια σου.

Quelle: mululatv, Tensai


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

afino, afhnw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15