αξιολόγηση  

  •    Evaluierung
  •    Auswertung
  •    Bewertung

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

aksiologisi, aksiolojisi, aksiologhsh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αξιολόγηση αξιολογήσεις
Genitiv αξιολόγησης
& αξιολογήσεως
αξιολογήσεων
Akkusativ αξιολόγηση αξιολογήσεις
Vokativ αξιολόγηση αξιολογήσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15