αξίωμα  

 • Amt
  upvotedownvote
 • Amt des Bürgermeisters
  upvotedownvote
 • Axiom
  upvotedownvote
 • Büro
  upvotedownvote

Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αξίωμα αξιώματα
Genitiv αξιώματος αξιωμάτων
Akkusativ αξίωμα αξιώματα
Vokativ αξίωμα αξιώματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15