αντέχω  

  • ertragen
    upvotedownvote
  • Ich stehe
    upvotedownvote
  • Stand
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν αντέχω άλλο!

Δεν αντέχω την ζέστη.

Quelle: Gaidouraki, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

antecho, antexw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15