{η}  ψυχή Subst.  [psichi, psyxh]

{die}    Subst.
(5447)
{die}    Subst.
(53)
{das}    Subst.
(10)

GriechischDeutsch
Στις 2 Μαρτίου συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων, κατά την οποία επισημάνθηκε η σημασία που έχουν για το μέλλον της Ευρώπης η ευρωπαϊκή κοινότητα αξιών και η ανάγκη "να αποκτήσει ψυχή η Ευρώπη".Am 2. März fand ein Treffen mit den Vertretern der europäischen Kirchen und Religions­gemeinschaften statt, bei dem die Bedeutung der europäischen Wertegemeinschaft, und die Notwendigkeit, "Europa eine Seele zu geben" für die Zukunft Europas betont worden sind.

Übersetzung bestätigt

Ένα δεύτερο μέρος(«Μια ψυχή για την Ευρώπη» – ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 1998 –) παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Παρατηρητήριο και τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια του έτους.Der andere Teil („Europa eine Seele geben“ – Jahresbericht über die Aktivitäten 1998) enthält Informationen über die Beobachtungsstelle und ihre Aktivitäten im Laufe des Jahres.

Übersetzung bestätigt

Ο Πρόεδρος ενημερώνει επίσης την Ολομέλεια σχετικά με τη συμμετοχή του στην πρώτη εκδήλωση της νέας σειράς δημόσιων συζητήσεων "Συζήτηση για την Ευρώπη" (που διοργανώθηκαν στην έδρα της ΕΟΚΕ με τίτλο "Μία ψυχή για την Ευρώπη", με την συμβολή της ΕΟΚΕ και του δικτύου "Ιστορία για τους νέους Ευρωπαίους"), στην οποία παρέστη επίσης ο διευθυντής ορχήστρας κ.Des Weiteren informiert der PRÄSIDENT das Plenum über seine Teilnahme an der Auftaktveran­staltung zu einer neuen Reihe öffentlicher Debatten, den "Europa-Diskursen", die von der Initiative "Europa eine Seele geben" mit Unterstützung des Ausschusses und von EUSTORY, dem Geschichts­netzwerk für junge Europäer, im Ausschuss durchgeführt werden.

Übersetzung bestätigt

Ο πολιτισμός αποτελεί τη ψυχή κάθε κοινότητας.Die Kultur ist die Seele jeder Gemeinschaft.

Übersetzung bestätigt

Οι προσπάθειες που κατέβαλαν οι κοινότητες αυτές για την προώθηση του διαλόγου με τα όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μία ψυχή για την Ευρώπη» εγκαταλείφθηκαν μετά από 12 χρόνια, το φθινόπωρο του 2004, κατόπιν κοινής συμφωνίας.Ein Versuch der genannten Organisationen, in der Initiative "Eine Seele für Europa" den Dialog unterein­ander und mit den Institutionen der Union zu organisieren, ist nach zwölf Jahren im Herbst 2004 in gegenseitigem Einvernehmen aufgegeben worden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ψυχή

ψυχή η [psixí] : 1α.το ένα από τα δύο βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ανθρώπινη φύση: Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή. Οι δυο τους είναι ένα σώμα, μια ψυχή, συνεννοούνται πολύ καλά, ταιριάζουν. (τρυφερή προσφών.): ψυχή μου! || (φιλοσ.) ψυχή του κόσμου, αρχή της ενότητας και της κίνησης του κόσμου σύμφωνα με μερικούς αρχαίους και νεότερους φιλοσόφους. ΦΡ βγάζω την ψυχή κάποιου (ανάποδα), ταλαιπωρώ κπ.: Mου έβγαλε την ψυχή ώσπου να με εξυπηρετήσει. μου βγαίνει η ψυχή (ανάποδα), ταλαιπωρούμαι: Mου βγήκε η ψυχή, ώσπου να τελειώσω τη δουλειά. με την ψυχή στο στόμα, για άνθρωπο που αγωνιά: Περίμενε τα αποτελέσμα τα με την ψυχή στο στόμα. πήγε η ψυχή μου στην Kούλουρη*. άβυσσος* η ψυχή του ανθρώπου. τι ψυχή έχει κτ;, τι αξία έχει;, για κτ. που θεωρείται ευτελούς αξίας: ψυχή έχει ένα κατοστάρικο; β. (θεολ.) το άυλο στοιχείο του ανθρώ που που, ύστερα από το θάνατο του σώματος, αποκτά αυτόνομη ύπαρξη: Σώζω / χάνω την ψυχή μου. H σωτηρία της ψυχής. (ειρ. για ηλικιωμένο) Kαλή ψυχή. (ευχή για νεκρό) ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. (όρκος) στην ψυχή του πατέρα μου! (έκφρ.) τι ψυχή θα παραδώσεις;, για άνθρωπο κακό, αμαρτωλό που του θυμίζουμε την ώρα της κρίσεως. ΦΡ πουλώ* την ψυχή μου στο διάβολο. ΠAΡ ΦΡ παρηγοριά* στον άρρωστο, ώσπου να βγει η ψυχή του. (γνωμ.) πρώτα βγαίνει η ψυχή κι ύστερα το χούι*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback