φαίνομαι Verb  [fenome, fainomai]

  Verb
(114)
  Verb
(25)
  Verb
(12)
  Verb
(3)
(0)

Etymologie zu φαίνομαι

φαίνομαι altgriechisch φαίνομαι, μέση-Passiv von φαίνω


GriechischDeutsch
Απλά ζήτησε από τον Θεό να με συγχωρέσει και να με βοηθήσει να μην Τον αρνούνται και αν ποτέ χρειαστεί να αποδείξει ότι είναι LLord Δεν με νοιάζει πόσο ηλίθιος φαίνομαι όσο ο Πατέρας μου είναι περήφανη, I LOVE YOU ΙΗΣΟΥ.Ich fragte nur Gott, mir zu vergeben und mir zu helfen, ihn nicht in Abrede zu und wenn ich jemals beweisen muss Er ist LLord ist mir egal, wie dumm ich aussehen, solange mein Vater ist stolz, ICH LIEBE DICH JESUS.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu φαίνομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φαίνομαιφαινόμαστε
φαίνεσαιφαίνεστε, φαινόσαστε
φαίνεταιφαίνονται
Imper
fekt
φαινόμουν(α)φαινόμαστε, φαινόμασταν
φαινόσουν(α)φαινόσαστε, φαινόσασταν
φαινόταν(ε)φαίνονταν, φαινόντανε, φαινόντουσαν
Aoristφάνηκαφανήκαμε
φάνηκεςφανήκατε
φάνηκεφάνηκαν, φανήκαν(ε)
Per
fekt
έχω φανείέχουμε φανεί
έχεις φανείέχετε φανεί
έχει φανείέχουν φανεί
Plu
per
fekt
είχα φανείείχαμε φανεί
είχες φανείείχατε φανεί
είχε φανείείχαν φανεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φαίνομαιθα φαινόμαστε
θα φαίνεσαιθα φαίνεστε, θα φαινόσαστε
θα φαίνεταιθα φαίνονται
Fut
ur
θα φανώθα φανούμε
θα φανείςθα φανείτε
θα φανείθα φανούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φανείθα έχουμε φανεί
θα έχεις φανείθα έχετε φάνει
θα έχει φανείθα έχουν φανεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φαίνομαινα φαινόμαστε
να φαίνεσαινα φαίνεστε, να φαινόσαστε
να φαίνεταινα φαίνονται
Aoristνα φανώνα φανούμε
να φανείςνα φανείτε
να φανείνα φανούν(ε)
Perfνα έχω φανείνα έχουμε φανεί
να έχεις φανείνα έχετε φανεί
να έχει φανείνα έχουν φανεί
Imper
ativ
Presφαίνεστε
Aoristφανούφανείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristφανείGriechische Definition zu φαίνομαι

φαίνομαι [fénome] Ρ αόρ. φάνηκα, απαρέμφ. φανεί : I1. είμαι, γίνομαι ορατός, διακρίνομαι: Aπό το σπίτι μου φαίνεται όλη η πόλη. Στο βάθος φαίνεται ένα καράβι. Είχε τόση ομίχλη, που δε φαινόταν τίποτα στα τρία μέτρα. Mόλις διαλύθηκαν τα σύννεφα, φάνηκε ένας λαμπρός ήλιος. Δε φαίνεται με γυμνό μάτι. Φαίνεται από μακριά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback