υψώνω Verb  [ipsono, ypswnw]

  Verb
(2)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu υψώνω

υψώνω Koine-Griechisch ὑψόω / ὑψῶ altgriechisch ὕψος


GriechischDeutsch
Δεν μου αρέσει να υψώνω τη φωνή μου στους ανθρώπους.Ich genieße es nicht, Leuten gegenüber meine Stimme zu erheben.

Übersetzung nicht bestätigt

Και είπε ότι δεν πρέπει να υψώνω τη φωνή μου και με τράβηξε πολύ σκληρά στο άλλο δωμάτιο, και το χέρι μου βγήκε από την υποδοχή του.Dann sagte sie, ich solle meine Stimme nicht erheben und zog mich brutal in den anderen Raum und hat dabei meinen Arm ausgekugelt.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
σηκώνω
ανυψώνω
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu υψώνω

υψώνω [ipsóno] -ομαι : 1α.φέρνω, μετακινώ κτ. σε θέση ψηλότερη από αυτή στην οποία βρίσκεται· σηκώνω ψηλά, ανεβάζω: υψώνω τη σημαία. (έκφρ.) υψώνω το λάβαρο της επανάστασης, κηρύσσω επανάσταση. υψώνω το ποτήρι, κά νω πρόποση. β. δίνω σε κτ. επιπλέον ύψος: Ύψωσα τον τοίχο δύο μέτρα. Θα υψώσουμε το σπίτι κατά έναν όροφο. υψώνω τοίχο, χτίζω. Tο αεροπλάνο υψώθηκε στα πέντε χιλιάδες μέτρα, ανέβηκε. υψώνω τείχη* και μτφ. || (μτφ.): Yψώνεται ένας τοίχος* ανάμεσά τους. || (παθ.) για κτ. που έχει μεγάλο ύψος και δεσπόζει στο χώρο: Στο βάθος του ορίζοντα υψώνονταν οι κορυφές του Ολύμπου. Aριστερά και δεξιά από το δρόμο υψώνονται λεύκες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback