υποδέχομαι Verb  [ipodechome, ipothechome, ypodexomai]

  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu υποδέχομαι

υποδέχομαι altgriechisch ὑποδέχομαι ὑπό + δέχομαι


GriechischDeutsch
Δεν είναι σωστό να σας υποδέχομαι... με τα μαλλιά μου τόσο απεριποίητα.Es gehört sich nicht, Sie mit zerzaustem Haar zu empfangen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu υποδέχομαι

υποδέχομαι [ipoδéxome] Ρ3β : πηγαίνω να συναντήσω κπ. ο οποίος έρχεται προς εμένα ή φθάνει από μακριά, με τρόπο που δείχνει φιλική διάθεση: Bγήκανε να τον υποδεχτούνε. υποδέχομαι κπ. θερμά / με ανοιχτές αγκάλες. Επίσημη αντιπροσωπεία θα υποδεχτεί τους ξένους επισήμους στο αεροδρόμιο. Tον υποδέχτηκαν μετά φανών* και λαμπάδων / ψυχρά. || (ειρ.): Οι διαδηλωτές υποδέχτηκαν την αστυνομία με πέτρες και ξύλα.

[λόγ. < αρχ. ὑποδέχομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback