υποβάλλω Verb  [ipovallo, ypoballw]

  Verb
(15)
  Verb
(12)
  Verb
(9)
  Verb
(8)
  Verb
(5)
  Verb
(0)

Etymologie zu υποβάλλω

υποβάλλω altgriechisch ὑποβάλλω ὑπό + βάλλω


GriechischDeutsch
Ωστόσο, επιθυμώ αυτή τη στιγμή να υποβάλλω άλλες δυο τροπολογίες εκ μέρους της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη.Ich möchte jetzt jedoch zwei weitere Änderungsanträge im Namen der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa einreichen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu υποβάλλω.Griechische Definition zu υποβάλλω

υποβάλλω [ipoválo] -ομαι Ρ πρτ. υπέβαλλα, αόρ. υπέβα λα και (προφ.) υπόβαλα, απαρέμφ. υποβάλει, παθ. αόρ. υποβλήθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και υπεβλήθη, υπεβλήθησαν, απαρέμφ. υποβληθεί : I.καταθέτω ένα έγγρα φο σε μια ανώτερη αρχή ή υπηρεσία: υποβάλλω αναφορά / μήνυση / υπόμνημα / αίτηση διαζυγίου. Yπέβαλε τα χαρτιά του για διορισμό. Έχετε υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά; Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ως το τέλος του μηνός. || Δεν υπέβαλε υποψηφιότητα για τη θέ ση του προέδρου. || υποβάλλω μια ερώτηση, θέτω, κάνω. υποβάλλω σε κπ. τα σέβη μου, χαιρετώ κάποιο επίσημο ή σεβαστό πρόσωπο. Σας υποβάλλω τα σέβη μου, ως χαιρε τισμός σε αξιοσέβαστο πρόσωπο. II. υποχρεώνω κπ. να υποστεί κτ. ή βρίσκομαι στην ανάγκη να κάνω κτ., συνήθ. δυσάρεστο: υποβάλλω κπ. σε ανάκριση / σε δοκιμασία. Tον υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Yποβλήθηκε σε μεγάλα έξοδα / σε κόπους / σε θυσίες. Πρέπει να υποβληθείτε σε δίαιτα / σε εγχείρηση / σε θεραπεία. || Mην υποβληθείτε στον κόπο, ως έκφραση ευγένειας. III1. υπαγορεύω σε κπ. μια σκέψη, μια ιδέα, μια δική μου επιθυμία με τέτοιον τρόπο, ώστε αυτός ασυνείδητα να την υιοθετεί και να τη θεωρεί σαν δική του: Είχε την ικανότητα να σου υποβάλει τις απόψεις του / τις απαντήσεις που αυτός ήθελε. || Tον είχε υποβάλει σε τέτοιο βαθμό, ώστε είχε γίνει άβουλο όργανό του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback