{ο}  υπάλληλος Subst.  [ipallilos, ypallhlos]

{der}    Subst.
(207)
{der}    Subst.
(197)
  Subst.
(112)
{der}    Subst.
(5)

Etymologie zu υπάλληλος

ΔΦΑ : /iˈpa.li.lɔs/


GriechischDeutsch
υπάλληλος του αντιπροσώπου του πλοιάρχου·darf nicht Angestellter des Vertreters des Kapitäns sein;

Übersetzung bestätigt

υπάλληλος εταιρείας που ελέγχεται από τον πλοίαρχο ή από τον αντιπρόσωπό του·darf nicht Angestellter eines der Kontrolle des Kapitäns oder seines Vertreters unterstehenden Betriebes sein;

Übersetzung bestätigt

υπάλληλος του πλοιάρχου του σκάφους στο οποίο έχει διοριστεί·darf nicht Angestellter des Kapitäns des Schiffes sein, dem er zugeteilt ist;

Übersetzung bestätigt

Ένας από αυτούς τους εμπειρογνώμονες που έχει καθήκοντα εθνικού συντονιστή, είναι μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος της ορισθείσας οντότητας.Einer dieser Experten, der die Aufgabe des nationalen Koordinators übernimmt, muss Beamter oder Angestellter der benannten Stelle sein.

Übersetzung bestätigt

οικογένεια … υπάλληλος … άλλα πρόσωπα …Familienangehöriger … Angestellter … Sonstiges …

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu υπάλληλος
Singular

Plural

Nominativder Mitarbeiter

die Mitarbeiter

Genitivdes Mitarbeiters

der Mitarbeiter

Dativdem Mitarbeiter

den Mitarbeitern

Akkusativden Mitarbeiter

die Mitarbeiter
starke Deklination ohne Artikel
SingularPlural
NominativAngestellteAngestellte
GenitivAngestellterAngestellter
DativAngestellterAngestellten
AkkusativAngestellteAngestellte
schwache Deklination mit bestimmtem Artikel
SingularPlural
Nominativdie Angestelltedie Angestellten
Genitivder Angestelltender Angestellten
Dativder Angestelltenden Angestellten
Akkusativdie Angestelltedie Angestellten
gemischte Deklination (mit Possessivpronomen, »kein«, …)
SingularPlural
Nominativeine Angestelltekeine Angestellten
Genitiveiner Angestelltenkeiner Angestellten
Dativeiner Angestelltenkeinen Angestellten
Akkusativeine Angestelltekeine AngestelltenSingular

Plural

Nominativder Schreiber

die Schreiber

Genitivdes Schreibers

der Schreiber

Dativdem Schreiber

den Schreibern

Akkusativden Schreiber

die Schreiber
Griechische Definition zu υπάλληλος

υπάλληλος ο [ipádivlos] : εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με μηνιαίο μισθό: Δημόσιος / ιδιωτικός υπάλληλος. υπάλληλος Tραπέζης / στην Tράπεζα. Aνώτερος διοικητικός υπάλληλος. Mόνιμος / έκτακτος υπάλληλος. υπαλληλάκος ο YΠΟKΟΡ α. νεαρός υπάλληλος. β. με μειωτική σημασία, ασήμαντος, κατώτερος. υπαλληλίσκος ο YΠΟKΟΡ με μειωτική σημασία.

[λόγ. ουσιαστικοπ. αρσ. του επιθ. υπάλληλος σημδ. γαλλ. employé subalterne `κατώτερος υπάλληλος΄· λόγ. θηλ. χωρίς διάκρ. γένους· υπάλληλ(ος) -άκος· λόγ. υπάλληλ(ος) -ίσκος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback