τακτοποιώ  

  • arrangieren
    upvotedownvote
  • in Ordnung bringen
    upvotedownvote
  • regeln
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... "νέμω" της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας που σημαίνει διανέμω, μοιράζω ή τακτοποιώ. Η ανάγκη της αστυνομίας έγινε αντιληπτή τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα ...

... στην Ανατολή έχουν ήδη αναγνωρίσει το Μάξιμο. Αφού με τον Θεοδόσιο Α΄ τακτοποιεί κάποιες εκκρεμότητες ως προς την Περσική απειλή, ξεκινούν μαζί το 388 ...

... μέτρησε και τακτοποίησε τα διάφορα μέρη του. Όταν το άκουσε αυτό ο Κύρος χάρηκε και είπε στον ξένο ότι ο ίδιος είχε μετρήσει και τακτοποιήσει τα πάντα και ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

taktopio, taktopoiw


Deutsche Synonyme zu: τακτοποιώ

aufstellen ordnen aufbauen systematisieren strukturieren arrangieren rangieren serialisieren zusammenstellen gestalten gliedern anordnen einrichten aufreihen anlegen realisieren aufziehen abhalten formen in die Wege leiten organisieren einfädeln anbahnen vorbereiten einstielen auf den Weg bringen zurechtstellen formatieren in ein (bestimmtes) Format bringen abhelfen in Ordnung bringen (Missstand) abstellen bereinigen lösen (Fehler) ausmerzen (Problem) beseitigen (Problem) bewältigen (Mangel) beheben Abhilfe schaffen klären aus der Welt schaffen (wieder) geradebiegen (die) Kuh vom Eis holen (wieder) ins Reine bringen regeln beherrschen herrschen managen regulieren reglementieren steuern schalten (technisch) anweisen vorgeben entscheiden aufzwingen bestimmen diktieren veranlassen verordnen vorschreiben verfügen festlegen das letzte Wort haben (über etwas) befinden (jdm. etw.) verpassen (sich) kümmern erledigen in die Hand nehmen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15