τακτοποιώ Verb  [taktopio, taktopoiw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
hinkriegen (ugs.)
  Verb
(0)

Etymologie zu τακτοποιώ

τακτοποιώ (Wort verwendet ab 1855) τάξη και ποιώ (Lehnübersetzung) französisch mettre en ordre


GriechischDeutsch
Απλά τακτοποιώ τα πράγματα.Ich will nur alles regeln.

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu τακτοποιώ

τακτοποιώ [taktopió] -ούμαι & ταχτοποιώ [taxtopió] -ούμαι : 1α. (για πργ.) βάζω κτ. στη θέση του, το βάζω σε τάξη· συγυρίζωI1: τακτοποιώ το σπίτι / τα βιβλία. Tο δωμάτιο τακτοποιήθηκε / είναι τακτοποιημένο. || Nα έρθετε στο σπίτι, όταν θα τακτοποιηθούμε, όταν τακτοποιήσουμε το σπίτι. β. (προφ.) τιμωρώ κπ· συγυρίζωII: Θα σε ταχτοποιήσω! Tον ταχτοποίησα καλά αυτόν! [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback