{η}  συναναστροφή Subst.  [sinanastrofi, synanastrofh]

{der}    Subst.
(12)
{der}  
Verkehr (geh.)
  Subst.
(0)

Etymologie zu συναναστροφή

συναναστροφή altgriechisch συναναστροφή


GriechischDeutsch
Η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της επιβλαβούς επιγραμμικής συμπεριφοράς, μέσω της μείωσης του όγκου του παράνομου περιεχόμενου που κυκλοφορεί επιγραμμικά και μέσω της ενδεδειγμένης αντιμετώπισης επιβλαβών επαφών και συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη εστίαση στην επιγραμμική διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), τις συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης (grooming) και τον κυβερνοεκφοβισμό.Bekämpfung illegaler Inhalte und schädlichen Online-Verhaltens durch die Verringerung der Menge an illegalen Inhalten, die online verbreitet werden, und durch einen angemessenen Umgang mit schädlichen Kontakten und schädlichem Verhalten im Online-Umfeld, mit dem Schwerpunkt auf der Online-Verbreitung von Material über Kindesmissbrauch, dem Anfreunden mit Kindern zu sexuellen Zwecken (Grooming) und dem Cyber-Mobbing;

Übersetzung bestätigt

Πολύ σημαντικότερα απ' όλα αυτά φυσικά είναι το καθήκον των δασκάλων, των γονέων και η σωστή συναναστροφή με τα μέσα ενημέρωσης.Viel wichtiger als all dies ist natürlich die Aufgabe der Lehrer, der Eltern, ist der richtige Umgang mit dem Medium.

Übersetzung bestätigt

DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η συναναστροφή με τα τηλεοπτικά, τα έντυπα και τ' άλλα νέα μέσα ενημέρωσης και η πρόσβαση σ' αυτά είναι για τα παιδιά μας κάτι το καθημερινό και το αυτονόητο.Herr Präsident, Frau Kommissarin! Der Umgang mit und der Zugang zu Fernseh-, Printund neuen Medien ist für unsere Kinder etwas ganz Alltägliches und selbstverständliches.

Übersetzung bestätigt

Καταβάλλονται προσπάθειες να επιδεικνύεται μεγαλύτερη ευαισθησία στη συναναστροφή με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους.Es sind Bestrebungen im Gange, sensibler zu sein im Umgang mit wichtigen Handelspartnern.

Übersetzung bestätigt

(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Reul, λαμβάνω σοβαρά υπόψη το αίτημά σας για αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια όσον αφορά τις μεταξύ μας συναναστροφές.Herr Reul! Ihren Appell für Sachlichkeit und ehrlichen Umgang miteinander nehme ich ernst.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu συναναστροφή

συναναστροφή η [sinanastrofí] : 1.κοινωνικές ή φιλικές σχέσεις με κπ.: H συναναστροφή του παιδιού με συνομηλίκους του το βοηθάει στην κοινωνικοποίησή του. Οι κακές συναναστροφές τον οδήγησαν στο έγκλημα, παρέες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback