συμπεραίνω Verb  [sibereno, symperainw]

  Verb
(4)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(1)

Etymologie zu συμπεραίνω

συμπεραίνω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, από την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή συμπεραίνω ότι η σημαντικότερη αιτία για τις καταγγελίες των πολιτών το ακούσαμε μόλις είναι η έλλειψη επαρκούς διαφάνειας.Herr Präsident, werte Kollegen! Dem Jahresbericht des Bürgerbeauftragten kann ich entnehmen, daß der wichtigste Grund für die Beschwerden der Bürger wir haben das ja jetzt gehört das Fehlen ausreichender Transparenz ist.

Übersetzung bestätigt

Από όσα είπατε, συμπεραίνω ότι δεν είναι αναγκαία η παρουσίαση προφορικής τροπολογίας.Ich meine, Ihren Worten entnehmen zu können, dass es nicht notwendig ist, einen mündlichen Änderungsantrag zu stellen.

Übersetzung bestätigt

μέλος της Επιτροπής. (NL) Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη του Σώματος για τις παρατηρήσεις τους, από τις οποίες συμπεραίνω ότι η πλειοψηφία υποστηρίζει την κατάρτιση ενός επισιτιστικού προγράμματος για τη Ρωσία.Ich danke den verehrten Abgeordneten für ihre Wortmeldungen, denen ich eindeutig entnehmen kann, daß ein Nahrungsmittelprogramm für Rußland breite Unterstützung findet.

Übersetzung bestätigt

Κατ' αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου για τις ιδιαιτέρως εποικοδομητικές παρεμβάσεις τους, από τις οποίες συμπεραίνω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι, σε γενικές γραμμές, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα συμπεράσματα, το περιεχόμενο και τις αναλύσεις της έκθεσης.Zuallererst danke ich für die äußerst konstruktiven Beiträge dieses Hauses, denen ich entnehmen kann, daß das Parlament im großen und ganzen auch die Schlußfolgerungen des Berichts sowie den Inhalt, die Analysen, doch unterstützt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu συμπεραίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συμπεραίνωσυμπεραίνουμε, συμπεραίνομε
συμπεραίνειςσυμπεραίνετε
συμπεραίνεισυμπεραίνουν(ε)
Imper
fekt
συμπέραινασυμπεραίναμε
συμπέραινεςσυμπεραίνατε
συμπέραινεσυμπέραιναν, συμπεραίναν(ε)
Aoristσυμπέρανασυμπεράναμε
συμπέρανεςσυμπεράνατε
συμπέρανεσυμπέραναν, συμπεράναν(ε)
Per
fekt
έχω συμπεράνειέχουμε συμπεράνει
έχεις συμπεράνειέχετε συμπεράνει
έχει συμπεράνειέχουν συμπεράνει
Plu
per
fekt
είχα συμπεράνειείχαμε συμπεράνει
είχες συμπεράνειείχατε συμπεράνει
είχε συμπεράνειείχαν συμπεράνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συμπεραίνωθα συμπεραίνουμε, θα συμπεραίνομε
θα συμπεραίνειςθα συμπεραίνετε
θα συμπεραίνειθα συμπεραίνουν(ε)
Fut
ur
θα συμπεράνωθα συμπεράνουμε, θα συμπεράνομε
θα συμπεράνειςθα συμπεράνετε
θα συμπεράνειθα συμπεράνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συμπεράνειθα έχουμε συμπεράνει
θα έχεις συμπεράνειθα έχετε συμπεράνει
θα έχει συμπεράνειθα έχουν συμπεράνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συμπεραίνωνα συμπεραίνουμε, να συμπεραίνομε
να συμπεραίνειςνα συμπεραίνετε
να συμπεραίνεινα συμπεραίνουν(ε)
Aoristνα συμπεράνωνα συμπεράνουμε, να συμπεράνομε
να συμπεράνειςνα συμπεράνετε
να συμπεράνεινα συμπεράνουν(ε)
Perfνα έχω συμπεράνεινα έχουμε συμπεράνει
να έχεις συμπεράνεινα έχετε συμπεράνει
να έχει συμπεράνεινα έχουν συμπεράνει
Imper
ativ
Presσυμπέραινεσυμπεραίνετε
Aoristσυμπέρανεσυμπεράνετε
Part
izip
Presσυμπεραίνοντας
Perfέχοντας συμπεράνει
InfinAoristσυμπεράνειGriechische Definition zu συμπεραίνω

συμπεραίνω [simberéno] -εται (παθ. μόνο στο ενεστ. θ.) : στηρίζομαι σε ένα ή σε περισσότερα δεδομένα για να σχηματίσω μια κρίση, καταλήγω σε κάποιο συμπέρασμα: Aπό τις ενδείξεις που έχω, μπορώ να συμπεράνω ότι θα μας βοηθήσει. Tι συμπεραίνεις από όσα είδες και άκουσες; || (απρόσ.): Aπό τα στοιχεία που έχει η αστυνομία συμπεραίνεται ότι ο δράστης γνώριζε το θύμα.

[λόγ. < αρχ. συμπεραίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback