στόχαση  

  • nachdenken
    upvotedownvote
  • tiefe Gedanken
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κίνημα των Ρωμαίων δεν θέλει έυγη σε κεφάλι, λοιπόν σαν φρόνιμος όπου είσαι στοχάσου βαθιά πως δεν ευρίσκεις καλό τέλος και θα είσαι νικημένος". Την 22 Ιουνίου ...

... την αφιέρωση του συγγραφέα, ακολουθεί μία σελίδα με μόνο τρεις λέξεις «ΣΤΟΧΑΣΟΥ, ΚΑΙ ΑΡΚΕΙ». Με τη φράση αυτή, καταφανής είναι η προσπάθεια του συγγραφέα ...

... των Ρωμαίων δεν θέλει εύγει σε κεφάλι. Λοιπόν σαν φρόνιμος οπού είσαι στοχάσου βαθειά πως δεν ευρίσκεις καλό τέλος και θα είσαι νικημένος θέλεις εξεύρη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

stochasi, stoxash


Deutsche Synonyme zu: στόχαση

bedenken nachdenken nachsinnen grübeln überlegen nachgrübeln überdenken sinnieren (über) (sich mit etwas) auseinandersetzen (sich etwas) durch den Kopf gehen lassen (sich über etwas) Gedanken machen klamüsern reflektieren (sich etwas) bewusst machen (etwas) reflektieren philosophieren (einen) Monolog führen laut nachdenken Selbstgespräche führen mit sich selbst reden denken (seinen) Verstand benutzen (seine) Gehirnzellen anstrengen Kontemplation geistiges Eintauchen Versenkung Sammlung erwägen studieren betrachten durchdenken ausklügeln ventilieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15