στήνω  

  • aufbauen
    upvotedownvote
  • Aufstellen
    upvotedownvote
  • Errichten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... άγνωστο τραγουδιστή. Ο Ηράκλης, όταν μαθαίνει για τον τραγουδιστή, του στήνει ενέδρα για να τον συλλάβει, ο Ερωτόκριτος όμως μαζί με τον καλύτερό του ...

... ονομασία της συνοικίας φαίνεται ότι προήλθε από την πολυγωνική εξέδρα που στηνόταν κατά τις παρελάσεις στο χώρο απέναντι από την είσοδο της τότε Σχολής Ευελπίδων ...

... 10η μέχρι 14η Πυανεψιώνος. Η πρώτη μέρα ονομάζονταν Στηνία, σε ανάμνηση της άφιξης της Δήμητρας στην Ελευσίνα. Οι επόμενες τρεις μέρες ήταν της τελετής ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

stino, sthnw


Deutsche Synonyme zu: στήνω

gründen durchsetzen etablieren einrichten ins Leben rufen greifen (lassen) aufbauen konstituieren aufstellen ordnen systematisieren strukturieren arrangieren rangieren serialisieren zusammenstellen gestalten gliedern anordnen aufreihen anlegen realisieren Trost spenden ermutigen trösten schaffen hinstellen erzeugen errichten erstellen erbauen hochziehen konstruieren aufrichten Aufmarschieren in Linie bauen hinsetzen (Gebäude) hinstellen (Gebäude) formieren stationieren aufmarschieren lassen den Boden bereiten (für) rüsten vorbereiten präparieren herrichten Aufstellung nehmen lassen postieren (jemanden irgendwohin) stellen (jemanden irgendwohin) platzieren (jemanden) hinstellen Wache beziehen lassen bestimmen bedingen festsetzen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15