σμίγω Verb  [smigo, smiro, smigw]

(0)
(0)
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu σμίγω

σμίγω [zmíγo] Ρ3α μππ. σμιγμένος : 1. για κτ. που πλησιάζει τόσο κοντά σε κτ. άλλο, ώστε να εφάπτεται ή να ενώνεται μαζί του: Εκεί που σμίγουν ο ουρανός και η θάλασσα. Tα χείλη τους έσμιξαν σ΄ ένα φιλί. || Έσμιξε τα φρύδια σαν άκουσε τα κακά μαντάτα, σε ένδειξη περισυλλογής ή στενοχώριας, τα σούφρωσε. 2. συναντιέμαι με κπ., βρίσκομαι πάλι μαζί με κπ.: Προχτές σμίξαν όλοι οι παλιοί φίλοι. ΦΡ βουνό* με βουνό (μόνο) δε σμίγει. έσμιξαν τ΄ αηδόνια!, ειρωνικά. || αποκαθιστώ τις σχέσεις μου με κπ., συμφιλιώνομαι μαζί του: Έσμιξε με τη γυναίκα του ύστερα από χρόνια.

[αρχ. μίσγω (παράλλ. τ. του μείγνυμι) με μετάθ. του [s] ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback