{το}  σημάδεμα Subst.  [simadema, simathema, shmadema]

{die}    Subst.
(1)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu σημάδεμα

σημάδεμα σημαδεύω + -μα


GriechischDeutsch
Το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται τι εννοώ. Όμως κατ' αυτό τον τρόπο το Συμβούλιο εκτρέπεται από την ορθή πορεία διότι το σημάδεμα και η χρησιμοποίηση μιας ορισμένης μόνο μάρκας οδηγούν μόνο σε περισσότερη γραφειοκρατία.Das wird vom Rat noch verstanden, aber dann wird er doch aus der Kurve getragen, denn Kennzeichnung und Anbringen von Schildern auch für größere Krafträder führt nur zu mehr Bürokratie.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu σημάδεμα

σημάδεμα το [simáδema] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του σημαδεύω. α. η τοποθέτηση διακριτικού σημαδιού για αναγνώριση ή υπενθύμιση. β. η κατεύθυνση βολής προς ορισμένο στόχο.

[σημαδεύ(ω) -μα με αποβ. του [v] πριν από [m] ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback