προσλαμβάνω Verb  [proslamvano, proslambanw]

  Verb
(2)
  Verb
(0)

Etymologie zu προσλαμβάνω

προσλαμβάνω altgriechisch προσλαμβάνω πρός + λαμβάνω


GriechischDeutsch
Ότι σε προσλαμβάνω.Worauf? Ich will Sie einstellen.

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν προσλαμβάνω τον μαύρο.Ich werde diesen Nigger nicht einstellen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu προσλαμβάνω

προσλαμβάνω [proslamváno] -ομαι Ρ αόρ. προσέλαβα, απαρέμφ. προσλάβει, παθ. αόρ. προσλήφθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και προσελήφθη, προσελήφθησαν, απαρέμφ. προσληφθεί : I. αποφασίζω να απασχολήσω ως εργοδότης έναν εργαζόμενο, τον παίρνω σε μια δουλειά: H κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προσληφθούν μόνιμοι υπάλληλοι / ωρομίσθιο προσω πικό. Tον προσέλαβα ως οδηγό / ως κηπουρό. Εταιρεία ζητεί να προσλά βει γραμματέα. II1. (ψυχ.) δέχομαι μια παράσταση ή μια πληροφορία και την αφομοιώνω με τη βοήθεια άλλων ανάλογων παραστάσεων ή πληροφοριών που προϋπάρχουν στη συνείδηση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback