πριν   [prin]

(32031)
(2769)
  Adj.
(0)

Etymologie zu πριν

πριν altgriechisch πρίν


GriechischDeutsch
Οι πάροχοι ΕΥΤ ενημερώνουν τους χρήστες ΕΥΤ το συντομότερο δυνατόν σχετικά με οποιαδήποτε παράλειψη δήλωσης διοδίων στο λογαριασμό τους, παρέχοντας, ει δυνατόν, την ευκαιρία τακτοποίησης του λογαριασμού πριν από τη λήψη μέτρων επιβολής.Die EETS-Anbieter unterrichten die EETS-Nutzer so rasch wie möglich über das etwaige Fehlen von Mautbuchungsnachweisen auf ihrem Konto und bieten, soweit möglich, die Gelegenheit, diesen Zustand zu beheben, bevor Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen werden.

Übersetzung bestätigt

Η Ottana Energia Srl θα επιστρέψει από το 2009 έως το 2014 το δάνειο των 5 εκατ. της 29ης Δεκεμβρίου 2005 με ετήσια δόση 1 εκατ. ευρώ και δεν θα λάβει άλλες ενισχύσεις πριν επιστρέψει εξ ολοκλήρου τα 5 εκατ. ευρώ που έλαβε.Ottana Energia S.r.l. zahlt das Darlehen von 5 Mio. EUR vom 29. Dezember 2005 zwischen 2009 und 2014 in jährlichen Raten zu je 1 Mio. EUR zurück und erhält keine weiteren Beihilfen, bevor die 5 Mio. EUR vollständig zurückgezahlt sind.

Übersetzung bestätigt

Η Ιταλία εγγυάται επίσης ότι η Ottana Energia θα επιστρέψει μεταξύ του 2009 και του 2014 1 εκατ. ευρώ ετησίως και ότι δεν θα λάβει άλλες ενισχύσεις πριν από την πλήρη επιστροφή των ληφθέντων 5 εκατ. ευρώ.Italien gewährleiste auch, dass Ottana Energia zwischen 2009 und 2014 jährlich 1 Mio. EUR zurückzahle und keine weiteren Beihilfen erhalte, bevor die 5 Mio. EUR vollständig zurückgezahlt seien.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία επέλεξε να πωλήσει το προϊόν που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρεώσεων σε τουλάχιστον τρεις πελάτες εκτός των όρων της ανάληψης υποχρεώσεων πριν από τη συμπλήρωση του ποσοτικού ανώτατου ορίου.Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen die von der Verpflichtung betroffene Ware entgegen den Verpflichtungsvereinbarungen an mindestens drei Abnehmer verkaufte, bevor die Höchstmenge erreicht war.

Übersetzung bestätigt

Επίσης η Επιτροπή δέχεται ότι η διοίκηση της δικαιούχου επιχείρησης πριν αποφασίσει την εγκατάσταση του Sovello2 στο Thalheim είχε διερευνήσει εναλλακτικούς τόπους εγκατάστασης τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ.Ferner stellt die Kommission fest, dass das Management des begünstigten Unternehmens für Sovello2 alternative Standorte sowohl in Europa als auch in den USA in Erwägung gezogen hatte, bevor es sich für Thalheim entschied.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πριν.Griechische Definition zu πριν

πριν [prín] : I. χρονικό επίρρημα με αναφορά σε προγενέστερο, προηγούμενο χρόνο· προηγουμένως, πρωτύτερα. ANT μετά. 1. σε θέση επιρρήματος: Δεν άκουσα τι είπατε πριν. Έφυγε λίγο πριν. Tι κρίμα να μην το καταλάβουμε πιο πριν. Πρέπει να κάνετε πριν μία ανάλυση αίματος. || Tέτοια εγκλήματα δεν συνέβαιναν πριν, άλλοτε, παλιά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback