πρεσβεύω  

  • befürworten
    upvotedownvote
  • eintreten für
    upvotedownvote
  • sich für etwas einsetzen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ρέιντζερς ιδρύθηκε το 1873 αλλά μέχρι να ιδρυθεί η Σέλτικ η ομάδα δεν πρέσβευε κανένα δόγμα. Με την ίδρυση της Σέλτικ ακολούθησαν τον Προτεσταντισμό και ...

... Φίλιππε. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ δεόμεθα, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. Έτερο Απολυτίκιο (Ἦχος γ') Ἀπόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι ...

... και εκ του τίτλου του η καθιέρωση του όρου σαδισμός. Η φιλοσοφία του πρεσβεύει μία ακραία μορφή ελευθερίας, η οποία συνδέεται άμεσα με την ηθική ελευθεριότητα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

presvevo, presbeyw


Deutsche Synonyme zu: πρεσβεύω

befürworten dafür sein anpreisen sekundieren unterstützen eintreten (für) empfehlen (sich) aussprechen für (ein) gutes Wort einlegen (für) Schützenhilfe leisten (sich) einsetzen (für) (sich) engagieren (für) (sich) aus dem Fenster hängen (für) beistimmen billigen zustimmen begrüßen absegnen gutheißen verfechten rechtfertigen eintreten für vertreten verteidigen (sich für etwas) aussprechen vermitteln (sich) hinter etwas stellen stehen für soutenieren Partei ergreifen (für, gegen) (sich) engagieren propagieren agitieren (für, gegen) werben (für) kämpfen (für, um) streiten (für) (sich) starkmachen (für) (sich) bemühen (um) (eine) Lanze brechen für (etwas) tun für

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15