πλέον  

  • bis jetzt
    upvotedownvote
  • jetzt
    upvotedownvote
  • mehr
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν τον πιστεύω πλέον.

Οι παραδόσεις πλέον δεν έχουν κανέναν νόημα.

Στις μέρες μας δεν υπάρχουν πλέον Νίντζα και Σαμουράι στην Ιαπωνία.

Quelle: glavkos, glavkos, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pleon


Deutsche Synonyme zu: πλέον

bis jetzt bisherig bis dato bislang (heute / aktuell ...) noch bisher bis heute bis anhin bis zum jetzigen Zeitpunkt bis zum heutigen Tag bis auf den heutigen Tag jetzt aktuell zurzeit derzeit augenblicklich nun gerade gegenwärtig momentan grade heutzutage in der Gegenwart jetzt gerade jetzt grade zur Stunde im Augenblick dieser Tage nunmehro in diesen Tagen in diesen Minuten in diesem Augenblick im Moment jetzo heute zum gegenwärtigen Zeitpunkt Stand jetzt just in diesem Moment Gegenwart vielmehr eher lieber mehr mit höherer Wahrscheinlichkeit weitere zusätzliche

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15