πεθαίνω Verb  [petheno, pethainw]

  Verb
(128)
  Verb
(3)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu πεθαίνω

πεθαίνω mittelgriechisch πεθαίνω ἀπεθαίνω altgriechisch ἀπέθανον, αόριστος του ἀποθνῄσκω[1] ἀπό + θνῄσκω


GriechischDeutsch
22 αλλ' εγώ πεθαίνω σε τούτη τη γη· εγώ δεν διαβαίνω τον Ιορδάνη· εσείς, όμως, θα διαβείτε, και θα κληρονομήσετε εκείνη την αγαθή γη.22 sondern ich muß in diesem Lande sterben und werde nicht über den Jordan gehen. Ihr aber werdet hinübergehen und dies gute Land einnehmen.

Übersetzung nicht bestätigt

Το απροσδόκητο συμβαίνει μερικές φορές, πεθαίνω.Das Unerwartete geschieht manchmal, sterben.

Übersetzung nicht bestätigt

Και ο Ιωνάθαν τού φανέρωσε και είπε: Πραγματικά, γεύθηκα λίγο μέλι με την άκρη τής ράβδου μου, που είχα στο χέρι μου· να, εγώ, πεθαίνω.mir, was hast du getan? Jonathan sagte es ihm und sprach: Ich habe ein wenig Honigs gekostet mit dem Stabe, den ich in meiner Hand hatte; und siehe, ich muß darum sterben.

Übersetzung nicht bestätigt

21 Και ο Κύριος θύμωσε εναντίον μου εξαιτίας σας, και ορκίστηκε να μη διαβώ τον Ιορδάνη, και να μη μπω μέσα σ' εκείνη την αγαθή γη, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά· 22 αλλ' εγώ πεθαίνω σε τούτη τη γη· εγώ δεν διαβαίνω τον Ιορδάνη· εσείς, όμως, θα διαβείτε, και θα κληρονομήσετε εκείνη την αγαθή γη.4:21 Und der HERR war so erzürnet über mich um eures Tuns willen, daß er schwur, ich sollte nicht über den Jordan gehen, noch in das gute Land kommen, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbteil geben wird, 4:22 sondern ich muß in diesem Lande sterben und werde nicht über den Jordan gehen.Ihr aber werdet hinübergehen und solch gut Land einnehmen.

Übersetzung nicht bestätigt

Και ο Ιωνάθαν τού φανέρωσε και είπε: Πραγματικά, γεύθηκα λίγο μέλι με την άκρη τής ράβδου μου, που είχα στο χέρι μου· να, εγώ, πεθαίνω.44 Και αποκρίθηκε ο Σαούλ: Έτσι να κάνει ο Θεός, και έτσι να προσθέσει· σίγουρα, θα πεθάνεις, Ιωνάθαν.Jonathan sagte es ihm und sprach: Ich habe ein wenig Honigs gekostet mit dem Stabe, den ich in meiner Hand hatte; und siehe, ich muß darum sterben.14:44 Da sprach Saul: Gott tue mir dies und das, Jonathan, du mußt des Todes sterben.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu πεθαίνω

Aktiv Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πεθαίνωπεθαίνουμε, πεθαίνομε
πεθαίνειςπεθαίνετε
πεθαίνειπεθαίνουν(ε)
Imper
fekt
πέθαιναπεθαίναμε
πέθαινεςπεθαίνατε
πέθαινεπέθαιναν, πεθαίναν(ε)
Aoristπέθαναπεθάναμε
πέθανεςπεθάνατε
πέθανεπέθαναν, πεθάναν(ε)
Per
fekt
έχω πεθάνειέχουμε πεθάνει
έχεις πεθάνειέχετε πεθάνει
έχει πεθάνειέχουν πεθάνει
Plu
per
fekt
είχα πεθάνειείχαμε πεθάνει
είχες πεθάνειείχατε πεθάνει
είχε πεθάνειείχαν πεθάνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πεθαίνωθα πεθαίνουμε, θα πεθαίνομε
θα πεθαίνειςθα πεθαίνετε
θα πεθαίνειθα πεθαίνουν(ε)
Fut
ur
θα πεθάνωθα πεθάνουμε, θα πεθάνομε
θα πεθάνειςθα πεθάνετε
θα πεθάνειθα πεθάνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω πεθάνειθα έχουμε πεθάνει
θα έχεις πεθάνειθα έχετε πεθάνει
θα έχει πεθάνειθα έχουν πεθάνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να πεθαίνωνα πεθαίνουμε, να πεθαίνομε
να πεθαίνειςνα πεθαίνετε
να πεθαίνεινα πεθαίνουν(ε)
Aoristνα πεθάνωνα πεθάνουμε, να πεθάνομε
να πεθάνειςνα πεθάνετε
να πεθάνεινα πεθάνουν(ε)
Perfνα έχω πεθάνεινα έχουμε πεθάνει
να έχεις πεθάνεινα έχετε πεθάνει
να έχει πεθάνεινα έχουν πεθάνει
Imper
ativ
Presπέθαινεπεθαίνετε
Aoristπέθανεπεθάνετε
Part
izip
Presπεθαίνοντας
Perfέχοντας πεθάνει
πεθαμένος
InfinAoristπεθάνειGriechische Definition zu πεθαίνω

πεθαίνω [peθéno] .1α μππ. πεθαμένος* : 1α. παύω να ζω· αποβιώνω: Πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Γεννήθηκε το 1706 και πέθανε το 1806. Xιλιάδες παιδιά πεθαίνουν από πείνα στις χώρες του τρίτου κόσμου. ΦΡ ως τότε, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, για να δηλώσουμε ότι το μέλλον είναι άγνωστο. || (στον ενεστ.): Πεθαίνει από έιτζ, είναι άρρωστος από έιτζ και θα πεθάνει. || (για ζώο) ψοφώ. β. (προφ.) προκαλώ το θάνατο: Tον πέθα ναν οι γιατροί. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback