{η}  μόνωση Subst.  [monosi, monwsh]

{die}    Subst.
(190)

Etymologie zu μόνωση

μόνωση Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
μόνωση εξοπλισμού/συστήματοςIsolierung der Ausrüstung bzw. des Systems

Übersetzung bestätigt

Η μόνωση, η θέρμανση και ο αερισμός του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, το επίπεδο της σκόνης, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας και η συγκέντρωση αερίων διατηρούνται εντός ορίων μη επιβλαβών για τα ζώα.Durch Isolierung, Beheizung und Belüftung des Gebäudes ist sicherzustellen, dass Luftzirkulation, Staubkonzentration, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Gaskonzentration innerhalb von Grenzen bleiben, die keine Gefahr für die Tiere darstellen.

Übersetzung bestätigt

Χρήση SF6 στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ισχύος (μόνωση, απόσβεση τόξου)Verwendung von SF6 in elektrischen Anlagen (Isolierung, Lichtbogenlöschung)

Übersetzung bestätigt

Οι κύριες τελικές χρήσεις συνδέονται με τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων: νοικοκυριό (έπιπλα, στρώματα, μαξιλάρια), αυτοκίνητο (χαλιά, φίλτρα), προσωπικά είδη υγιεινής (πάνες για μωρά, απορροφητικά υλικά), είδη ένδυσης (μόνωση).Die wichtigsten Endverwendungen finden sich im Haushalt (Möbel, Matratzen, Kissen), in der Automobilindustrie (Fußbodenbeläge, Filter), bei Hygieneartikeln (Windeln, Aufsaugmaterialien) und Bekleidung (Isolierung).

Übersetzung bestätigt

Τα σύρματα των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων πρέπει να διαθέτουν επαρκή μόνωση και μηχανική αντοχή, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικής σύνδεσης με τον αναφλεκτήρα, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης για την οποία προορίζονται.Die Anzünderdrähte von elektrischen Anzündern müssen unter Berücksichtigung ihrer vorgesehenen Verwendung eine ausreichende Isolierung und mechanische Festigkeit — einschließlich ihrer Befestigung am Anzünder — aufweisen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu μόνωση.Singular

Plural

Nominativdie Isolierung

die Isolierungen

Genitivder Isolierung

der Isolierungen

Dativder Isolierung

den Isolierungen

Akkusativdie Isolierung

die Isolierungen
Griechische Definition zu μόνωση

μόνωση η [mónosi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του μονώνω: μόνωση ενός ηλεκτρικού αγωγού. H ταράτσα μπάζει νερά, γιατί δεν έχει μόνωση. Kάνω μόνωση ενός κτιρίου για τη ζέστη / το κρύο / το θόρυβο. Tο σπίτι είναι πολύ κρύο, γιατί δεν έχει καλή μόνωση.

[λόγ. < αρχ. μόνω(σις) `απομόνωση΄ -ση σημδ. γαλλ. isolation, isolement]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback