μέρος  

  • Bereich
    upvotedownvote
  • Gegend
    upvotedownvote
  • Teil
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ήταν τη σωστή στιγμή στο σωστό μέρος.

Ήταν το τελευταίο άτομο που περίμενα να δω σε ένα τέτοιο μέρος.

Ξέρω ένα μέρος που μπορούμε να πάμε.

Quelle: mululatv, Gumiho, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

meros


Deutsche Synonyme zu: μέρος

Kategorie Bereich Cluster Rubrik Feld Bezirk Distrikt Gebiet Sektor Zone Verwaltungsbezirk Verwaltungsbereich Kanton Rayon Kreis Verwaltungseinheit Department Areal Region Landschaft Gebietskörperschaft Umfeld Sphäre Staatsgut Einflussbereich Zuständigkeitsbereich Domäne Obliegenschaft Verantwortlichkeit Verantwortungsbereich Verantwortung Befugnis Kompetenz Zuständigkeit Fläche Raum Ort Gegend Platz Horizont Teilbereich Segment Abschnitt Fragment Fetzen Unvollendetes Bruchstück Stück Teil Ausschnitt Stückchen Einsatzgebiet Einsatzfeld Sektion Abteilung Teilgebiet Arbeitsgebiet Sparte Fachrichtung Fach Disziplin Fachgebiet Lehrfach Sachgebiet Spezialgebiet Wissenszweig Forschungsgebiet Fachbereich Fachdisziplin (die) Kunde Spezialdisziplin Teildisziplin Wissenschaftszweig Wissenschaftsdisziplin grobe Schätzung Hausnummer Anhaltspunkt ungefähre Größe Größenordnung Viertel Territorium Landstrich Ecke Land Modul Einzelheit Glied Komponente Bestandteil Element Baustein Detail Punkt Gegenstand Konstituens Gizmo Sache Etwas Ding Objekt Dingsbums Örnie Eumel Dings Kamerad Geschichte Angelegenheit Splitter Teilstück Scherbe Scherbel


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ μέρος μέρη
Genitiv μέρους μερών
Akkusativ μέρος μέρη
Vokativ μέρος μέρη
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15