λοιπόν   [lipon, loipon]

(2930)
  Adj.
(0)
(0)

Etymologie zu λοιπόν

λοιπόν spätgriechisch λοιπόν altgriechisch λοιπός


GriechischDeutsch
Υπάρχει λοιπόν περίπτωση ένα φορολογικό μέτρο να μην συνιστά κρατική ενίσχυση, ακόμα και όταν αυτό δεν συμφωνεί από όλες τις απόψεις με το γενικό καθεστώς φόρου εταιρειών στο κράτος-μέλος.Es kann somit vorkommen, dass eine Steuerregelung selbst dann keine staatliche Beihilfe darstellt, diese Regelung nicht in jeder Hinsicht mit dem allgemeinen Körperschaftsteuersystem in dem Mitgliedstaat übereinstimmt.

Übersetzung bestätigt

Η λυχνιολαβή περιστρέφεται λοιπόν κατά τρόπο ώστε επάνω στην οθόνη, στην οποία προβάλλεται η εικόνα του νήματος να αποκτάται όψη του άκρου του.Die Fassung ist dann so zu drehen, dass man auf dem Messschirm eine Projektion des Leuchtkörpers in Richtung seiner Achse erhält.

Übersetzung bestätigt

Η λυχνιολαβή περιστρέφεται λοιπόν κατά τρόπο ώστε επάνω στην οθόνη, στην οποία προβάλλεται η εικόνα του κύριου νήματος να αποκτάται όψη του άκρου του.Die Fassung ist dann so zu drehen, dass man auf dem Messschirm eine Projektion des Hauptleuchtkörpers in Richtung seiner Achse erhält.

Übersetzung bestätigt

2.2.2 Έγιναν λοιπόν πολυάριθμες απόπειρες με σκοπό τη θέσπιση ενός αρχικά επονομαζόμενου «κοινοτικού» και εν συνεχεία «ενωσιακού» διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αλλά οι αποτυχίες διαδέχονταν η μια την άλλη.2.2.2 So gab es zahlreiche Versuche zur Schaffung erst eines Gemeinschaftsund dann eines EU-Patents, die aber stets aufs Neue scheiterten.

Übersetzung bestätigt

7.16 Εάν λοιπόν, όπως είδαμε, οι οικογένειες αποτελούν πηγή οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με ποιο τρόπο θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση "οικογένεια" στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές της, πώς θα μπορούσε να προωθήσει μια βιώσιμη οικογενειακή πολιτική;7.16 Da also wie festgestellt wurde Familien Quellen von Wohlstand und gesellschaftlicher Solidarität sind, wie könnte die Europäische Union dann Anreize für die Berücksichtigung der Familie in der Wirtschaftsund Sozialpolitik der EU schaffen, wie könnte sie eine nachhaltige Familienpolitik fördern?

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu λοιπόν.


Griechische Definition zu λοιπόν

λοιπόν [divpón] σύνδ. : 1. συμπερασματικός, σε παρατακτική σύνδεση· εισάγει ή εκφέρει πρόταση η οποία εκφράζει συμπέρασμα που προκύπτει αναγκαστικά από τα προηγούμενα: Tο αστικό αργούσε· αναγκαστήκαμε λοιπόν να πάρουμε ταξί. Kοντεύουν μεσάνυχτα· καληνύχτα λοιπόν. Tο πρόβλημά τους δε λύθηκε· γι΄ αυτό λοιπόν απευθύνθηκαν στον υπουργό. || συχνά με το επίρρημα τότε: Aφού τόσο το θέλετε, τότε λοιπόν θα σας διηγηθώ την ιστορία του. || (μαθημ.) συχνά μαζί με το άρα, εκφέρει το λογικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από μία σειρά σκέψεων ή από ένα συλλογισμό: Aν σε ένα τρίγωνο οι τρεις πλευρές είναι ίσες, θα είναι και οι τρεις γωνίες ίσες. Άρα λοιπόν το ισόπλευρο τρίγωνο είναι και ισογώνιο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback