κυριαρχία  

  • Dominanz
    upvotedownvote
  • Herrschaft
    upvotedownvote
  • Souveränität
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kiriarchia, kyriarxia


Deutsche Synonyme zu: κυριαρχία

Dominanz Vormachtstellung Übermacht Überlegenheit Superiorität Meisterschaft Herrschaft Regentschaft Regierung Führerschaft Hegemonie Vorherrschaft Beherrschung Präponderanz Übergewicht Gewalt Stärke Macht Power Ich-Stärke Selbstkontrolle Triebkontrolle Eigenverantwortlichkeit Souveränität Autonomie Selbstverwaltung Unabhängigkeit Selbstbestimmtheit


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κυριαρχία κυριαρχίες
Genitiv κυριαρχίας κυριαρχιών
Akkusativ κυριαρχία κυριαρχίες
Vokativ κυριαρχία κυριαρχίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15