κρυφά  

  • heimlich
    upvotedownvote
  • versteckt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... η άποψη πως τα κρυφά σχολεία είχαν ρόλο από το δεύτερο μισό του 18ου αι. και έπειτα, καθώς πλησίαζε η Επανάσταση, λειτουργώντας κρυφά με σκοπό να διαδίδουν ...

... Στην πληροφορική και στην ηλεκτρονική μηχανική κρυφή μνήμη (cache, προφέρεται «κας») καλείται η μνήμη υπολογιστή η οποία αποθηκεύει μία συλλογή από δεδομένα ...

... οργανώθηκαν σχολεία για γυναίκες που λειτουργούσαν κρυφά σε σπίτια Μεταξύ άλλων αναφέρεται η διοργάνωση κρυφών σχολείων για γυναίκες από την μυστική οργάνωση ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krifa, kryfa


Deutsche Synonyme zu: κρυφά

verborgen geheim heimlich verstohlen okkult getarnt klandestin hinter jemandes Rücken verdeckt hinter den Kulissen insgeheim hinter vorgehaltener Hand für sich allein im stillen Kämmerlein bei Nacht und Nebel klammheimlich versteckt still und leise im Stillen unbeobachtet unbemerkt heimlich, still und leise stillschweigend stickum (möglichst) unauffällig stiekum unter der Hand stieke im Verborgenen unterm Tisch ohne dass jemand das mitbekommt in aller Stille im Hintergrund in den Hinterzimmern latent unbewusst unterschwellig

Ähnliche Worte

κρυφακούω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15