κρίση  

  • Krise
    upvotedownvote
  • Urteil
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια οικονομική κρίση.

Η Ευρωπαική κρίση είναι ένα συστημικό πρόβλημα, το οποίο μόνο μέσω μιάς κοινής δράσης όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λυθεί.

Ο Θεός δεν θα το συγχωρέσει. Από την κρίση του δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής.

Quelle: ruel, mululatv, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krisi, krish


Deutsche Synonyme zu: κρίση

schlimmer Zustand Krise Krisis kritische Situation Malaise Misere Schlamassel Kalamität Tragik Verhängnis missliche Lage Missstand Wille Entschluss Urteil Beschluss Entscheidung Entscheid Ratschluss das letzte Wort Entschlossenheit Ausspruch Diktum Verdikt Urteilsspruch Spruch Abschätzung Bewertung Einschätzung Gutachten Beurteilung Begutachtung Richterspruch Aburteilung Gerichtsurteil Rezension Kritik Besprechung kritische Würdigung Durchsicht


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κρίση κρίσεις
Genitiv κρίσης
& κρίσεως
κρίσεων
Akkusativ κρίση κρίσεις
Vokativ κρίση κρίσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15