καταφέρνω  

 • erreichen
  upvotedownvote
 • Ich schaffe es
  upvotedownvote
 • schaffen
  upvotedownvote
 • verwalten
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εντάχθηκε στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία. Εκεί ανέλαβε σημαντικές θέσεις καταφέρνοντας να αναδειχθεί σε υπουργό εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το ...

... σχηματιζόταν κάποια πλειοψηφία, έτσι ώστε οι φτωχότερες τάξεις συχνά δεν κατάφερναν καν να ρίξουν την ψήφο τους. Οι κάτοικοι συμμαχικών ξένων πόλεων συχνά ...

... την αρμονική συμβίωση. Παράλληλα ο Δημήτριος μετέβη στη Νότια Ελλάδα καταφέρνοντας για πολλοστή φορά στην πολυτάραχη ζωή του να ορθοποδήσει, προετοιμάζοντας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kataferno, katafernw


Deutsche Synonyme zu: καταφέρνω

herkommen nahen hinzustoßen ankommen (sich) nähern dazu kommen kommen erreichen erscheinen dazu stoßen eintreffen (in etwas) Einzug halten (sich) blicken lassen (sich) einfinden auf der Bildfläche erscheinen vollbringen erwirken erzielen auf die Beine stellen durchsetzen leisten schaffen vollenden umsetzen gewinnen erlangen erringen einfahren (journal.) zu etwas kommen es bringen zu zustande bringen hervorbringen zustande kommen zuwege bringen zu Stande bringen zu Wege bringen herankönnen (an) Zugriff haben (auf) herankommen (an) kommen (auf) holen (Ergebnis) einfahren (hin)kommen bis gelangen bis (zu) vordringen bis tätig sein wirken werken arbeiten (sich) betätigen (als) packen gebacken kriegen auf die Reihe bekommen gebacken bekommen in den Griff bekommen bewerkstelligen schultern hinkriegen geregelt bekommen hinbekommen schaukeln auf die Reihe kriegen bewältigen meistern geregelt kriegen rocken (einer Sache) Herr werden auf die Reihe bringen wuppen ins Lot bringen getan kriegen stemmen auf die Kette kriegen fertigbekommen fertigkriegen führen zu verursachen ins Leben rufen hinstellen aufstellen erzeugen errichten anlegen erstellen erbauen aufbauen hochziehen konstruieren aufrichten bringen können wissen zu (ältere Sprache) (es) verstehen zu entwickeln gestalten erschaffen entwerfen produzieren kreieren anfertigen schöpfen realisieren formen (kunstgerecht) machen herstellen Leistung erbringen performen besorgen erledigen befördern verfrachten transportieren karren verbringen überführen fahren (sich etwas) leisten können (bei jemandem) drinsitzen drin sein möglich sein einsetzen besetzen inaugurieren einführen einweihen Arbeit (= das Arbeiten) Tätigkeit Tun Beschäftigung Geschäft verwalten administrieren führen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15