κάντε  (kante)  


Beispielsätze κάντε

... Παρακαλώ κάντε μου το λογαριασμό. ...

... Σας παρακαλώ, κάντε γρήγορα. ...

... παυσίπονο (όχι ασπιρίνη). Πιθανότατα να νιώθετε τη μύτη σας στεγνή ή μπουκωμένη τις πρώτες 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Σ’ αυτή την περίπτωση, κάντε ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze auch wenn

... Du könntest zumindest versuchen, ein bisschen höflicher zu sein, auch wenn das nicht in deiner Natur liegt. ...

... Du musst die Arbeit machen, auch wenn sie dir nicht gefällt. ...

... Heute Abend um 9 sehe ich fern, auch wenn ich viele Hausaufgaben habe. ...

Quelle: MUIRIEL, Wolf, cost


Weiterführende Links

Griechische Definition von κάντεκάντεWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15