κάντε   [kante]

(5)
(1)

GriechischDeutsch
Για να ρυθμίσετε τις πρόσθετες λειτουργίες, τις συντομεύσεις, και την επισήμανση, κάντε είτε ctrl+p ή ΕπεξεργασίαΠροτιμήσεις για να ανοίξετε τον διάλογο.Um Plugins, Tastenkürzel und die Hervorhebung zu konfigurieren, drücken Sie entweder Strg+p oder klicken Sie Bearbeiten, um das Einstellungsfenster zu öffnen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu κάντε.Griechische Definition zu κάντε

κάντε, σύνδ.

1) Εκφρ. κάντε … κάντε, καν … κάντε, κάντε … και = είτε … είτε:
(Ασσίζ. 1147, 8), (Αλφ. 1924), (Ασσίζ. 24312).
2) Έκφρ. κάντε αν = ακόμη και αν:
(Ασσίζ. 2635).
[<συνεκφ. καν τε. Η λ. στο Somav.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback