θέτω Verb  [theto, thetw]

  Verb
(22)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu θέτω

θέτω mittelgriechisch θέτω altgriechisch τίθημι (αόριστος έθεσα)


GriechischDeutsch
Θεωρώ επίσης, και αυτό είναι ένα ερώτημα που σας θέτω, ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τον έλεγχο και την ισχύ των λόμπυ των Υπουργείων Εξωτερικών.Meiner Meinung nach sollte man auch nicht und diese Frage möchte ich Ihnen stellen die Einflußnahme und Stärke der Lobbys der Außenministerien unterschätzen.

Übersetzung bestätigt

Και οι δύο δεν υπέγραψαν εκείνη τη δήλωση παραίτησης που απαιτείται από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του συντάγματος, επειδή τάχα αποστασιοποιούνται από τον βασιλικό οίκο των Habsburg, αλλά στην αίτησή τους για την απόκτηση διαβατηρίου πρόσθεσαν την εξής διατύπωση: "Προς αποφυγή παρανοήσεων, επισημαίνω σε συνάρτηση με αυτά, ότι εγώ, ο αιτών, δεν έχω θέσει, ούτε θέτω υπό αμφισβήτηση το δημοκρατικό πολίτευμα της Αυστρίας και ούτε διανοήθηκα ποτέ να διεκδικήσω κυριαρχικά δικαιώματα."Beide haben nicht jene Verzichtserklärungen unterschrieben, die vom Verfassungsdienst verlangt werden, weil sie sich vom Hause Habsburg distanzieren, sondern sie haben im Paßantrag nur die Formulierung niedergelegt, die folgendermaßen lautet: "Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei in diesem Zusammenhang bemerkt, daß ich, der Antragsteller, die republikanische Staatsform Österreichs nicht in Frage gestellt habe und auch nicht stelle, noch jemals erwogen habe, irgendwelche Herrschaftsansprüche zu stellen. "

Übersetzung bestätigt

Για αυτό το λόγο μερικές φορές θέτω στον εαυτό μου τα ερωτήματα, που απασχολούν και εκείνους.Deshalb stelle ich mir manchmal die Fragen, die diese sich auch stellen.

Übersetzung bestätigt

Σε αυτό το πλαίσιο, θέτω το ερώτημα τι είδους ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε στη Λευκορωσία συνεργαζόμενοι με τη Ρωσία, και πώς θα μπορούσαμε να τα προστατεύσουμε.Ich möchte in diesem Zusammenhang folgende Frage stellen: Welche Art von Menschenrechten könnten wir denn in Belarus schützen, wenn wir mit Russland zusammenarbeiten, und wie könnten wir sie schützen?

Übersetzung bestätigt

Θέλω, επίσης, να θέσω απευθείας μια ερώτηση στον κ. Επίτροπο, την οποία θέτω και εξ ονόματος του συναδέλφου μου κ. Manders.Herr Kommissar, ich habe aber auch eine direkte Frage an Sie, die ich Ihnen auch im Namen meines Kollegen Toine Manders stellen will.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu θέτω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
θέτωθέτουμε, θέτομετίθεμαιτιθέμεθα
θέτειςθέτετετίθεσαιτίθεσθε
θέτειθέτουν(ε)τίθεταιτίθενται
Imper
fekt
έθεταθέταμε
έθετεςθέτατε
έθετεέθεταν, θέταν(ε)ετίθετοετίθεντο
Aoristέθεσαθέσαμετέθηκατεθήκαμε
έθεσεςθέσατετέθηκεςτεθήκατε
έθεσεέθεσαν, θέσαν(ε)τέθηκετέθηκαν, τεθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω θέσειέχουμε θέσειέχω τεθείέχουμε τεθεί
έχεις θέσειέχετε θέσειέχεις τεθείέχετε τεθεί
έχει θέσειέχουν θέσειέχει τεθείέχουν τεθεί
Plu
per
fekt
είχα θέσειείχαμε θέσειείχα τεθείείχαμε τεθεί
είχες θέσειείχατε θέσειείχες τεθείείχατε τεθεί
είχε θέσειείχαν θέσειείχε τεθείείχαν τεθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα θέτωθα θέτουμε, θα θέτομεθα τίθεμαιθα τιθέμεθα
θα θέτειςθα θέτετεθα τίθεσαιθα τίθεσθε
θα θέτειθα θέτουν(ε)θα τίθεταιθα τίθενται
Fut
ur
θα θέσωθα θέσουμε, θα θέσομεθα τεθώθα τεθούμε
θα θέσειςθα θέσετεθα τεθείςθα τεθείτε
θα θέσειθα θέσουν(ε)θα τεθείθα τεθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω θέσειθα έχουμε θέσειθα έχω τεθείθα έχουμε τεθεί
θα έχεις θέσειθα έχετε θέσειθα έχεις τεθείθα έχετε τεθεί
θα έχει θέσειθα έχουν θέσειθα έχει τεθείθα έχουν τεθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να θέτωνα θέτουμε, να θέτομενα τίθεμαινα τιθέμεθα
να θέτειςνα θέτετενα τίθεσαινα τίθεσθε
να θέτεινα θέτουν(ε)να τίθεταινα τίθενται
Aoristνα θέσωνα θέσουμε, να θέσομενα τεθώνα τεθούμε
να θέσειςνα θέσετενα τεθείςνα τεθείτε
να θέσεινα θέσουν(ε)να τεθείνα τεθούν(ε)
Perfνα έχω θέσεινα έχουμε θέσεινα έχω τεθείνα έχουμε τεθεί
να έχεις θέσεινα έχετε θέσεινα έχεις τεθείνα έχετε τεθεί
να έχει θέσεινα έχουν θέσεινα έχει τεθείνα έχουν τεθεί
Imper
ativ
Presθέτεθέτετετίθεσθε
Aoristθέσεθέσετε, θέστεθέσουτεθείτε
Part
izip
Presθέτοντας(τιθέμενος)
Perfέχοντας θέσει(τεθειμένος)(τεθειμένοι)
InfinAoristθέσειτεθείGriechische Definition zu θέτω

θέτω [θéto] -ομαι, τίθεμαι [tíθeme] Ρ αόρ. έθεσα, απαρέμφ. θέσει, παθ. τίθεμαι, τίθεσαι, τίθεται, τιθέμεθα, τίθεστε, τίθενται, και (προφ.) θέτομαι, πρτ. γ' πρόσ. ετίθετο, ετίθεντο, αόρ. τέθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και ετέθη, ετέθησαν, απαρέμφ. τεθεί : 1. (λόγ.) βάζω, τοποθετώ. ΦΡ θέτω τον δάκτυλον* εις τον τύπον των ήλων. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback