ευθύς -εία -ύ Adj.  [efthis -ia -i, eythys -eia -y]

  Adj.
(16)

GriechischDeutsch
Τραβήξτε τη βελόνη ευθύς αμέσως από το δέρμα.Ziehen Sie die Nadel gerade aus der Haut heraus.

Übersetzung bestätigt

Ο δρόμος ήταν ευθύς και είχε λίγα εμπόδια.Die Straße verläuft gerade, und es gab kaum Hindernisse.

Übersetzung bestätigt

Θα πω ευθύς αμέσως ότι θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τις μεμονωμένες προτεραιότητες και καθήκοντα, αλλά το σημαντικότερο από οποιαδήποτε λόγια είναι τα έως τώρα αποτελέσματα της Τσεχικής Προεδρίας.Ich sage gerade heraus, dass ich stundenlang über einzelne Prioritäten und Aufgaben sprechen könnte, aber wichtiger als alle Worte sind die bisherigen Ergebnisse der tschechischen Präsidentschaft.

Übersetzung bestätigt

Διαβάζοντας το έγγραφο της Επιτροπής, την πρόταση κανονισμού, βλέπω ότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ευθύς εξαρχής ότι η υπόθεση εργασίας είναι ότι οι καθαρές εισαγωγές της ΕΕ θα αυξηθούν κατά 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.Wenn ich mir das Dokument der Kommission anschaue, den Vorschlag für eine Regulierung, dann steht am Anfang in den Erläuterungen geschrieben, dass man davon ausgeht, dass die Nettoimporte in die Europäische Union um gerade mal 100 Millionen Euro steigen.

Übersetzung bestätigt

Πριν από τις εκλογές, είχε μόλις ξεκινήσει ο πολιτικός διάλογος στην κοινωνία μας, αλλά εσείς τον καταπνίξατε ευθύς αμέσως εν τη γενέσει του. " χώρα έχει παραλύσει από τον φόβο ακόμη μία φορά."(Vor der Wahl hatte der politische Dialog in unserer Gesellschaft gerade erst angefangen, doch er ist dann von Ihnen sofort unverhohlen im Keim erstickt worden.) Our country has been paralysed by fear again."

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ευθύς (maskulin)
  • ευθεία (feminin)
  • ευθύ (neutrum)


Griechische Definition zu ευθύς -εία -ύ

ευθύς [efθís] επίρρ. χρον. : χωρίς αναβολή ή χρονοτριβή· αμέσως: H συνεδρίαση άρχισε ευθύς -εία -ύ μετά την άφιξη του πρωθυπουργού. ευθύς -εία -ύ αμέσως, για έμφαση. (έκφρ.) ευθύς -εία -ύ εξαρχής, από την αρχή, εντελώς στην αρχή: Πρέπει να πω ευθύς -εία -ύ εξαρχής ότι δεν επιτρέπω διακοπές κατά την ώρα της ομιλίας μου. || (λόγ.) ευθύς -εία -ύ ως, στη θέση χρονικού συνδέσμου· αμέσως μόλις.

[λόγ. < αρχ. εὐθύς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback